Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 7


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 7 d.d. 3 december 2004


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de zevende nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat een verslag van het overleg van de Stichting met Philips Electronics op vrijdag 3 december 2004.

Namens de Stichting Vrienden van het Evoluon heeft Jules Ruis een gesprek gehad met de heer Harry Hendriks, voorzitter van de directie van Philips Electronics Nederland B.V. en in die functie eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Evoluon.

De heer Harry Hendriks is zich ervan bewust dat het Evoluon nauw verbonden is met Philips en de stad Eindhoven. Hij heeft het besluit van Philips toegelicht om het Evoluon voor Philips en de samenleving te behouden. Philips wil het Evoluon ook in de toekomst een nuttige maatschappelijke functie blijven geven.

Met grote dank heeft de Stichting kennis genomen van de mededeling dat Philips eigenaar blijft van het Evoluon. Dat is fantastisch nieuws. Het neemt de ruimte weg voor steeds weer nieuwe geruchten over mogelijke verkoop aan al dan niet bedenkelijke projectontwikkelaars of het geven van een bestemming voor maatschappelijk minder relevante onderwerpen.

Philips staat zeer welwillend tegenover de suggestie van de Stichting om het Evoluon te behouden als icoon voor technologie, innovatie en industrie.

Philips stelt zich open op om de vraag naar de toekomstige functie van het Evoluon samen met belangstellende partijen nader uit te werken en een passende inhoud te geven. Zij wil dat uiteraard doen op financieel verantwoorde wijze.

Philips wil het Evoluon handhaven als conferentiecentrum, waarin eerder genoemde thema’s al een belangrijke rol spelen.

De komende weken vindt overleg plaats tussen Philips (Harry Hendriks) en de gemeente Eindhoven (burgemeester Sakkers). Philips wil samen met het College van B&W de richting van het proces en de wijze van aanpak bepalen.

De Stichting Vrienden van het Evoluon heeft de heer Hendriks aangeboden in het onderzoek naar de verdere mogelijkheden een ondersteunende rol te vervullen. Dit aanbod zal in het overleg met de gemeente Eindhoven worden betrokken.

Concluderend kan worden gesteld dat het gesprek in een zeer open en constructieve sfeer is verlopen. De heer Hendriks heeft de Stichting het vertrouwen gegeven dat uitbouw van het Evoluon als thuishaven van de high tech kennisindustrie in de Zuidelijke Nederlanden een zeer serieuze kans krijgt op haalbaarheid onderzocht te worden.

Op basis van bovenstaande inhoud en de toonzetting van het gesprek mag verwacht worden dat u in de loop van a.s. januari over meer goed nieuws kunt worden geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina