Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 8


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 8 d.d. 10 februari 2005


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de achtste nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat de stand van zaken van het overleg van de Stichting met Philips en het bestuur van de gemeente Eindhoven, alsmede een beeld van wat we de komende tijd kunnen verwachten

Zoals al eerder aan u gemeld, heeft in een overleg op 3 december 2004 de heer Harry Hendriks van Philips Electronics Nederland (de eigenaar van het Evoluon) aan de Stichting Vrienden van het Evoluon het vertrouwen gegeven dat uitbouw van het Evoluon als Thuishaven van de High Tech Kennisindustrie in de Zuidelijke Nederlanden een zeer serieuze kans zou krijgen op haalbaarheid onderzocht te worden. Hendriks was bereid een voorstel van de Stichting voor verdere aanpak met het gemeentebestuur van Eindhoven te bespreken.

Het gevoerde overleg tussen Philips en de gemeente heeft tot het besluit geleid dat het verdere onderzoek naar de invulling van het Herrijzend Evoluon zal worden uitgevoerd in het kader van Horizon, het regionaal actieprogramma ter bevordering van bedrijvigheid in de regio Zuidoost-Brabant. Wij waren als Stichting aanvankelijk niet erg enthousiast over deze uitkomst van het overleg, aangezien een groot deel van het vooronderzoek reeds in 2004 door de Stichting is uitgevoerd. Wat naar onze mening met de hoogste prioriteit wordt gewenst is het door Philips nog steeds niet verstrekte inzicht in de kostenstructuur. Wij vinden het ook jammer dat de reeds voor het najaar 2004 door Philips toegezegde publieke bekendmaking van de plannen voor het Evoluon keer op keer wordt uitgesteld.

Teneinde een dreigende impasse in de communicatie te voorkomen, heeft onder de inspirerende leiding van Frits Philips jr. de Stichting op 10 februari 2005 nader overleg gevoerd met Harry Hendriks over de ontstane situatie. Hoofdlijn in dit gesprek was de gedachte om Philips Electronics ter gelegenheid van de 100e verjaardag van Frits Philips sr. publiekelijk een richtingbepalende uitspraak te laten doen over de toekomstige positionering van het Evoluon. En we hebben nu goed nieuws voor u............Harry Hendriks is daartoe gaarne bereid.

Voortbordurend op dat positieve resultaat heeft Harry Hendriks de Stichting weten te overtuigen dat nader onderzoek inzake het Evoluon op dit moment meest optimaal kan plaatsvinden middels de installie van een Horizon-projectgroep. Harry Hendriks zal het Horizon-programmamanagement vragen de Stichting Vrienden van het Evoluon bij de verdere ontwikkeling van het project te betrekken. Namens de Vrienden van het Evoluon heeft ondergetekende alle medewerking toegezegd. Teneinde de slagvaardigheid van het project te bevorderen zal de Stichting aandringen dat een Philips-vertegenwoordiger als projecteigenaar wordt benoemd.

De Stichting Vrienden van het Evoluon bestaat deze maand een jaar. Het realiseren van de doelstelling verloopt weliswaar traag, maar we gaan duidelijk wel in de goede richting. We kunnen niet harder lopen dan Philips Electronics en het gemeentebestuur van Eindhoven toestaan. Nu Philips de regie binnenkort weer uit handen geeft, wordt de stichting afhankelijk van de snelheid en slagvaardigheid van het Horizon-programmamanagement.

Door bovenstaande ontwikkelingen blijft de rol van de Vrienden van het Evoluon de komende maanden helaas beperkt. Veel concrete bijdragen kan ik ook nu nog niet aan de Vrienden van het Evoluon vragen. In afwachting van een meer spectaculaire betrokkenheid, heeft de Stichting besloten over het jaar 2004 geen factuur te sturen voor betaling van de jaarlijkse bijdrage van 25 euro.

Met een zekere spanning kijken we uit naar 16 april 2005, de verjaardag van Frits Philips sr. Met name de inhoud van de boodschap die Harry Hendriks aan de buitenwereld kenbaar zal maken, wordt bepalend voor de vraag of de Stichting haar doelen de komende jaren zal kunnen realiseren.

Wij hopen van harte in het jaar 2005 de Vrienden van het Evoluon meer inhoudelijk nieuws te kunnen bieden


Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina