Vrienden Evoluon

Verkeerde been


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonJules Ruis in ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad van 20 februari 2006

Wethouder Schreurs zet lezerspubliek
op het verkeerde been

Als Stichting Vrienden van het Evoluon volgen wij sinds februari 2004 de ontwikkelingen inzake de toekomstige positionering van het Evoluon op de voet. Wij weten van de heer Harry Hendriks van Philips Nederland dat Philips in 2004 heeft besloten het Evoluon in eigendom te houden. Met instemming van Philips en het gemeentebestuur van Eindhoven is in het najaar van 2005 een Horizon projectgroep ingesteld. Eindverantwoordelijk voor het Horizon programma als geheel is een breed samengestelde stuurgroep, met o.a. burgemeester Alexander Sakkers, Harry Hendriks van Philips en Norbert Verbraak van Fontys. Arie Kraaijeveld is de projecteigenaar met naast zich een klankbordgroep. Theo Schut, voormalig directeur N.V. REDE, is projectleider. Begin januari van dit jaar hebben we een persbericht hierover ontvangen. Arie Kraaijeveld heeft ons medegedeeld dat hij een breed traject heeft uitgezet om te bezien of het Evoluon als icoon voor technologie, innovatie en industrie kan worden behouden. De eerste resultaten worden volgens zijn laatste mededeling in het komend voorjaar verwacht.

De berichten in het Eindhovens Dagblad van afgelopen zaterdag inzake het Evoluon staan haaks op de door de Horizon projectgroep voorgestelde werkwijze. Oorzaak hiervan zouden de volgende drie mogelijkheden kunnen zijn.
a. Het Horizon Evoluon-project wordt door wethouder Schreurs niet serieus genomen. In dat geval dient de projectgroep zich te beraden op haar positie.
b. Wethouder Schreurs weet niets van het Evoluon-project, maar dan is er sprake van een geweldige miscommunicatie binnen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; burgemeester Sakkers is immers voorzitter van het Horizon programma.
c. Philips, de eigenaar van het gebouw, laat zicht door wethouder Schreurs het initiatief tot toekomstige positionering van het Evoluon uit handen nemen. Dit lijkt uitgesloten, aangezien het Evoluon momenteel uitstekend draait en Philips haar goede relatie met werknemers en gebruikers van het Evoluon niet zal willen frustreren.

Als Stichting hebben wij ons inmiddels met de vraag om nadere informatie tot Harry Hendriks (Philips) en Arie Kraaijeveld (projecteigenaar) gewend. Aan Mary-Ann Schreurs (gemeente Eindhoven) en Jan Houben (Fontys) hebben we gevraagd om bij de verdere planontwikkeling te worden betrokken (in het geval die plannen doorgang vinden). Wij blijven er naar streven het Evoluon te behouden als thuishaven van de High Tech Kennisindustrie in Zuidoost-Brabant. Inbreng van de regionale kennisinstellingen, met o.a. Fontys maar ook TU/e, ROC en Design Academy, is van vitale betekenis om de door de Stichting beoogde educatieve functie van het Evoluon in zijn nieuwe opzet tot recht te laten komen.

Hoewel wij de redactie van het ED niet betichten van onzorgvuldige berichtgeving, denken wij toch dat zij met genoemde artikelen van afgelopen zaterdag het lezerspubliek op het verkeerde been heeft gezet.

Jules Ruis,
voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon.

 

Naar de top van deze pagina