Vrienden Evoluon

Adrenaline


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonHet Evoluon als adrenaline

Door Paul Kokke, hoofd Opinie ED
Donderdag 23 februari 2006

De toekomst van het Evoluon is in Eindhoven - en ook daarbuiten - opnieuw onderwerp van debat geworden. Dat is het gevolg van de worst die de Eindhovense wethouder Schreurs (D66, Ruimtelijke Ordening) de raad van bestuur van Fontys Hogescholen heeft voorgehouden. De wethouder heeft met zoveel woorden het Evoluon aan Fontys aangeboden voor de vestiging van een deel van de onderwijsinstelling. Het feit dat Fontys gematigd positief op het aanbod reageerde, heeft tot grote euforie bij de wethouder geleid. Toch is het nodig die euforie iets te temperen. Het staat immers nog lang niet vast dat Fontys de nieuwe hoofdgebruiker van het Evoluon wordt. De onderwijsinstelling is weliswaar bereid ’mee te denken’ over de invulling van het gebouw, maar ziet zelf nogal wat beren op de weg. Zoals de staat van onderhoud en de hoge energiekosten die aan het gebruik van het markante complex zijn verbonden.

Ook de instantie Horizon - een economische denktank - heeft grote aarzelingen bij de combinatie Fontys-Evoluon. Een projectgroep van Horizon met daarin Evoluon-eigenaar Philips en de gemeente doet onderzoek naar een toekomstige invulling van het Evoluon, met juist technologie, innovatie en industrie als uitgangspunt. Bij Horizon zijn o.a. Eindhovens burgemeester Sakkers, directeur Hendriks van Philips Nederland en Fontys-topman Verbraak betrokken. Blijkbaar zitten de gemeente en ook Fontys zelf niet op hetzelfde spoor.

De cruciale vraag is natuurlijk of het Evoluon gebaat is met de komst van een onderwijsinstelling, of dat het juist weer een toonbeeld van technologische ontwikkeling moet worden. Voor het gebouw zelf maakt het niet veel uit. Het belangrijkste is dat het niet verkommert. Maar voor de reputatie van het Evoluon en van Eindhoven als high tech-broedplaats geniet een technologische invulling de voorkeur boven een louter onderwijskundige.

Het lijkt er op dat wethouder Schreurs iets te enthousiast aan de haal is gegaan met het Fontys-concept. Ze moet al blij zijn geweest met het idee eindelijk een serieuze gebruiker voor het gebouw te hebben gevonden. Maar waar de wethouder - niet voor het eerst in haar bestuurlijke carrière - hard begon te lopen, bleef de muziek achter.

De toekomst van het Evoluon is echter te belangrijk om daar al te onbezonnen mee om te gaan. Elk plan zal, naast een inhoudelijke, ook een goede financiële onderbouwing moeten hebben. Dat is iets anders dan ’wat financieel rekenen en uitzoeken’, waar Schreurs het eerder in deze krant over had.

Inmiddels heeft de Evoluon-projectgroep van Horizon de wethouder al teruggefloten. Ook Schreurs zelf is nu blijkbaar niet meer helemaal overtuigd van de Fontys-optie. Die vormt nu slechts nog ’enkele stukjes van de puzzel’. In goed Nederlands: de wethouder is weer op haar schreden teruggekeerd. Mogelijk dat de adrenaline van de verkiezingstijd haar iets te veel is gebleken.

----------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van donderdag 23 februari 2006

------------------------------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina