Vrienden Evoluon

Afwijzing EIT


Terug naar Index Vrienden van het EvoluonStaten-Generaal verwerpt euro-TU

Het EU-plan voor een European Institute of Technology (EIT) met eigen opleidingen draaft volgens de Eerste en Tweede Kamer te ver door. Ze steunen daarmee de terughoudende opstelling van Onderwijsminister Maria van der Hoeven. Begin november zei collegevoorzitter ing. Amandus Lundqvist nog dat de drie Nederlandse TU’s een belangrijke rol kunnen spelen in zo’n nieuw op te richten instituut.

Lundqvist sprak op 3 november vorig jaar met het Eindhovens Dagblad over zijn toekomstverwachtingen ten aanzien van het EIT. “Dit is een kans, hier horen wij bij”, zei hij toen. De drie TU’s zouden volgens hem goede kandidaten zijn om uitgenodigd te worden deel te nemen aan dit Europese instituut. Voor de TU/e zag hij kansen op het gebied van polymeren en embedded systems en in de biomedische hoek. Het Nederlandse parlement en de senaat trekken nu echter in een aantal dossiers samen op om te toetsen of de EU-plannen niet strijdig zijn met het Europese samenwerkingsverdrag. Bij de plannen voor het EIT is dat volgens hen het geval: het verzorgen van onderwijs en het verstrekken van diploma’s zijn een zaak van individuele lidstaten, schrijven de leden in een brief aan verantwoordelijk eurocommissaris Figel.
De Kamers vinden de financiële basis van het instituut bovendien erg wankel. Van de benodigde 2,4 miljard euro was volgens een recente toelichting van de minister slechts 309 miljoen gegarandeerd. Het leeuwendeel van de EIT-begroting -anderhalf miljard euro- zou uit het bestaande onderzoeksbudget van de EU moeten komen. Daar kunnen echter ook andere onderzoeksinstellingen een beroep op doen.

Impuls
De plannen voor een Europese super-TU zijn afkomstig van de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso. Een Europese tegenhanger van het Massachussetts Institute of Technology kan volgens hem een belangrijke impuls geven aan de kenniseconomie. Frankrijk droomde al van een mega-instelling binnen zijn grenzen. Andere landen, waaronder Nederland, liepen er niet warm voor. Zij hamerden met succes op de vorming van een overwegend virtueel netwerk van bestaande technische universiteiten. (HOP)/.

Terug naar de top van deze pagina.