Vrienden Evoluon

Ambitieuze Regio?


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonEen ambitieuze regio?
Bijdrage van Gouddelver op maandag 11 september 2006

Gisteren - een zondag die zijn naam eer aandeed - bezochten talloze mensen het Evoluon, nog steeds het meest futuristische en qua vormgeving grandioze gebouw van Nederland. Er werd daarbinnen ook een symposium gehouden en een mooi boek gepresenteerd: 'Evoluon, 40 jaar boegbeeld van een ambitieuze regio'.
Dat is een pretentieuze titel. De ambities in de regio zal ik niet ontkennen, maar er is wel een probleem: ten aanzien van het Evoluon brengen ze - tot nu toe - niets gezamenlijks tot stand. Diverse bedrijven en instellingen willen misschien wel wat, maar er is voor een gezamenlijk doel te weinig krachtenbundeling. Voor een groot deel wijt ik dat aan het fenomeen 'terugtreding'. Vroeger was Philips in feite de grote motor in onze regio en de regio, waaronder de gemeente Eindhoven, profiteerde daarvan. Het Evoluon kwam ook tot stand door Philips alleen, dat toen misschien sterkere schouders had dan nu. Maar langzamerhand - na Frits zullen we maar zeggen - is Philips zich aan de regio en zijn regionale stimuleringsideaal gaan onttrekken en louter aan zijn economische belang gaan denken. Zo ontnam het o.a. het Evoluon zijn vroeger zo glansrijke educatieve functie. En noch de gemeente Eindhoven, noch het latere regionale samenwerkingsverband van gemeenten, het SRE, nam die functie over. Onder andere omdat in diezelfde tijd ook de overheid steeds meer terugtrad, die trouwens het Evoluon zelf niet in handen had. Zo werd deze prachtige schotel een private ontvangsthal en bleef er als middel voor beroemdheid alleen zijn uitwendige gedaante over. Doodjammer.

En hoe is de situatie nu? De stad Eindhoven etaleert zich op allerlei manieren - o.a. met pronkbordjes aan de gemeentegrenzen - als Design Capital 2006. En de regio noemt en roemt zichzelf - ook in het Engels natuurlijk, want wie omhoog wil moet vooral snel zijn moerstaal afzweren - als de 'hersenhaven' van Nederland en - wie durft? - van de wereld. Ambities genoeg dus.
En jazeker, er wordt ook gepresteerd. We hebben een goede technische universiteit, er is hier een High Tech Campus die talenten uit alle hoeken van de wereld aantrekt, er zijn - voor zover ik weet - verschillende bedrijven die op informatietechnologisch terrein bij de mondiale voorlopers horen en het ED publiceert wekelijks zelfs een koersindex (EIX) van regionale bedrijven (Philips, ASML, DAF-Paccar, Nedschroef, Neways, Simac en Gamma Holding) die het welzijn van onze nationale beurs mede bepalen. Heel mooi natuurlijk.
Maar tussen deze grote en tamelijk grote vissen zwemt amechtig de gemeente Eindhoven, die - door Den Haag jarenlang op een hongerdieet gezet - moeite heeft om ze bij te houden. En boven het woelige water zweeft als een vage starende vogel het SRE. Met andere woorden: de overheid is wel aanwezig, maar voert het veld niet aan. In vele opzichten hoeft dat overigens ook niet: de grote, merendeels commerciële vissen bepalen hun eigen koers wel. Maar als het aankomt op cultuur en gemeenschapsvoorzieningen - niet hun kerntaken - kijken zij toch naar de gemeentelijke en regionale overheid. En die ... kijkt vragend en hoopvol terug, want zelfs voor deze wezenlijke eigen taken zegt zij onvoldoende middelen te hebben.
Het Evoluon en andere instellingen - als Museum Kempenland en de Krabbedans - ondervinden daarvan de gevolgen. Kempenland en Krabbedans worden gezamenlijk in één keurslijf geregen, voor revitalisering van het Evoluon staat de stad met een bedelaarsnap bij Philips voor de deur.

Volgens mij zal dat niet helpen. Er zal door de overheid toch in het Evoluon geïnvesteerd moeten worden. Niet eenmalig, maar - om de continuïteit te waarborgen - blijvend. En Philips zal overgehaald moeten worden om, op zijn minst, medewerking te verlenen aan herstel van de publieke functie van ons aller Paddestoel. In concreto denk ik daarbij aan een financiële samenwerkingsconstructie, een joint venture (gezamenlijk waagstuk) in de ware zin van het woord: Philips maakt de gemeente Eindhoven en het SRE tot mede-eigenaren van het Evoluon, elk voor ongeveer 25%. Tezamen besluit men, ook de kosten te dragen voor herbestemming van het Evoluon als conferentie- annex expositieruimte voor technologische vernieuwing. Net als vroeger moet hier voor belangstellenden - deskundigen, studenten en scholieren - op technisch gebied het nieuwste van het nieuwste worden getoond. En dan niet meer alleen door Philips, maar door alle bedrijven en instellingen (bijv. TUe, Fontys) die tot deze 'ambitieuze regio' gerekend willen worden.
Zo kan het beginnen. Zo kan het Evoluon bewijzen niet alleen mooi maar ook voor allen nuttig te zijn. Zo kan het 'teruggegeven' worden aan het publiek en weer een algemeen bekende en bewonderde icoon worden van datgene waar iedereen tegenwoordig de mond vol van heeft: innovatie. Als dít lukt, komt op den duur wellicht zelfs onze landsregering over de brug en gaat die, vanwege het onmiskenbare belang voor de Nederlandse volksontwikkeling, ook een kwart van de kosten voor haar rekening nemen.
Een utopisch plan? Mijns inziens niet voor een regio die ook gezamenlijke ambities heeft.

Reactie op: Een ambitieuze Regio

Bijdrage van Ton Jansen op donderdag 14 september 2006

Wij, de stichting "Vrienden van het Evoluon" beijveren zich al jaren voor

1. Het behoud van het gebouw "Het Evoluon" en

2. De organisatie en terugkeer van een permanente technische expositie, ten behoeve van de noodzakelijke acquisitie van toekomstige technische mensen voor het behoud van onze "High-Tech"-regio op lange termijn. (Zie: http://www.dse.nl/~tonjansen/evoluon.htm)

Daarnaast genereert de stichting "Vrienden van het Evoluon" bij regelmaat voorstellen en ideeen, praat mee op politiek niveau en kijkt met arendsogen naar iedere al-of-niet serieuze bemoeial die het Evoluon misbruikt om er zijn (of haar) problemen mee op te lossen. Zonder onze interferentie was het Evoluon al een Holland Casino geweest of een pretentieuze hoofdvestiging van Fontys Hogescholen. Dat wij de eerste de beste niet zijn kunt u lezen op http://www.fractal.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Register.htm U ziet: Er gebeurt meer dan u denkt. En geloof maar dat we volhouden. Evoluon wordt weer een publiekstrekker waarop Eindhoven trots kan zijn, ook zonder Philips. Geloof mij maar.

TJ

 

Naar de top van deze pagina