Vrienden Evoluon

Betoog


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonEvoluon-betoog verdient geen schoonheidsprijs
Vrijdag 30 januari 2004,

De discussie over een 'vernieuwd' Evoluon komt op gang. Deze prachtige icoon van de regio Eindhoven krijgt eindelijk weer de belangstelling die het verdient. De jongste bijdrage van de heer Leo Groosman, in het Eindhovens Dagblad van afgelopen donderdag, verdient naar ons idee niet de schoonheidsprijs. Groosman heeft natuurlijk het recht te vinden dat de kans minimaal is dat de oorspronkelijke functie van het Evoluon wordt hersteld. De argumentatie waarmee hij dat betoogt, slaat echter als een tang op een varken. Zijn beschrijving van het mislukken van het zogenaamde Cosmo-project bij de Beekse Bergen uit 1984 (twintig jaar geleden) heeft geen enkele relevante relatie met de huidige pogingen om het bestaande en befaamde Evoluon nieuw leven in te blazen.

Vandaag wordt opgericht de stichting 'Vrienden van het Evoluon'. Doel van de stichting is het herstellen van de educatieve functie van het Evoluon. De stichting zal in overleg treden met Philips (nog steeds de eigenaar en exploitant van het Evoluon) om te zien op welke wijze dat doel gerealiseerd kan worden. Het streven van de stichting is het regionale bedrijfsleven en de gemeente Eindhoven intensief bij de verdere ontwikkelingen te betrekken.
Ons staat bundeling van krachten voor ogen. We denken aan productpresentaties van het regionale (veelal high tech) bedrijfsleven in de vorm van een semipermanente tentoonstelling. Essentieel hierbij is dat de productpresentaties worden aangevuld met educatieve voorlichting over de achterliggende wetenschap en techniek. De tentoonstelling wordt toegankelijk voor velerlei doelgroepen. Naast wetenschap en techniek hebben ook ontwerpen en kunst belangstelling van de stichting. Centraal thema wordt de integratie van 'Science, Technology, Arts and Design' (afgekort STAD). Ons symbolisch motto wordt: 'De STAD sluit het Evoluon in haar Hart'.


JAN IDING
JULES RUIS
Bestuurders stichting 'Vrienden van het Evoluon'

----------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagbld d.d. 30 januari 2004

---------------------------------------------------------------------------------


 

Naar de top van deze pagina