Vrienden Evoluon

Doelstelling


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonDoelstelling

van de nieuwe Stichting "Vrienden van het Evoluon"


De stichting heeft ten doel:

a. het herstellen van de oorspronkelijke functie en betekenis van het Evoluon in Eindhoven (sinds februari 2018 Rijksmonument). Dit houdt in dat het Evoluon en de daarin bedreven activiteiten opnieuw symbool worden voor wetenschappelijke en technologische innovatie en vooruitgang (duurzame ontwikkeling van de samenleving);

b. het bevorderen en stimuleren van de integratie van ‘Science, Technology, Art and Design’ (STAD-gedachte);

c. het bevorderen van vakmanschap, het geven van onderwijs (continuum education) en het inrichten van levende laboratoria (living labs) met een hoge belevingswaarde;

d. het bevorderen van de samenwerking tussen de partners uit de Triple Helix organisaties, zijnde kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven (ontmoetingen, presentaties en congressen);

e. het bevorderen van de totstandkoming van het Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum;

f. het streven naar verdere thematisering van het Evoluon als kenniscentrum op het gebied van Complex Adaptive and Emergent Systems (CAES) in het algemeen en de Bio-Nano-Robotics in het bijzonder, vooral ook op de gebieden van de gezondheidszorg, energie, veiligheid en vervoer.

g. het (mede)uitwerken van een concept voor een multifunctioneel complex met een brede, nationale en waar mogelijk internationale uitstraling in Eindhoven met het Evoluon als middelpunt en beeldmerk, ingebed in zijn natuurlijke omgeving.

h. het optreden als partner bij de verdere ontwikkeling en inhoudelijke invulling van het Evoluon en zijn omgeving;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 

Naar de top van deze pagina