Vrienden Evoluon

EU positief over EIT


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonCursor TU/e

Europarlement positief over technologie-instituut
4 oktober 2007 -

Het Europees Parlement heeft de plannen voor het European Institute of Technology (EIT) al na eerste lezing goedgekeurd. Wel wil het na twee jaar op de rem kunnen trappen.
De Europese Commissie hoopt dat het EIT zich ontwikkelt tot een volwaardige tegenhanger van het gerenommeerde Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology en wil daar de komende zes jaar 309 miljoen euro voor vrijmaken. De rest van het budget van 2,4 miljard euro moet worden betaald door de lidstaten en het bedrijfsleven.
Bij Nether, het Nederlandse lobbyorgaan van het hoger onderwijs in Brussel, is men blij verrast door de snelheid waarmee het Europarlement het plan heeft goedgekeurd. “Normaal gesproken moet er wel een paar keer naar zo’n voorstel worden gekeken”, zegt een medewerker. “Dat het parlement na twee jaar wil evalueren, is niet meer dan normaal. Het gaat om veel geld.”
Een en ander betekent niet dat de Europese Commissie meteen kan beginnen met de opbouw van het EIT: eerst moeten de betrokken ministers van de lidstaten er nog naar kijken. Als die groen licht geven, beslist het Europarlement er definitief over. Naar verwachting gebeurt dat nog deze herfst.
Het EIT komt uit de koker van EC-voorzitter José Emanuel Barroso. Die droomde aanvankelijk van een volwaardige Europese universiteit voor bèta- en techniekvakken. Vooral Frankrijk steunde dat plan, mits het instituut binnen zijn grenzen zou worden gevestigd. Onder andere Zweden en Nederland voelden echter meer voor een virtuele instelling, gebaseerd op samenwerkingsverbanden tussen de bestaande bèta- en techniekinstellingen; zij trokken aan het langste eind. (HOP)/.

 

Naar de top van deze pagina