Vrienden Evoluon

Evoluon als EIT


Terug naar Index Vrienden van het EvoluonEvoluon ideaal voor European Institute of Technology

Eindhoven, 1 februari 2007

In vervolg op de berichten in het Eindhovens Dagblad van 30 januari 2007 naar aanleiding van het rapport Kraaijeveld over de toekomst van het Evoluon, wil ik graag aandacht vragen voor een eerder gedane suggestie om er het European Institute of Technology (EIT) in onder te brengen. Eerder dit jaar al deed de Brabantse Euro-parlementarier Lambert van Nistelrooij (CDA) deze suggestie naar aanleiding van het besluit van de Europese Commissie om een dergelijk instituut op te richten.

Dit instituut zou een tegenhanger moeten worden van het beroemde MIT, het Amerikaanse Massachussetts Institute of Technology.

Anders dan dat instituut zou het EIT een netwerkorganisatie worden waarin een groot aantal kennisinstituten en bedrijven samenwerken om van Europa een van de meest innovatieve economieen ter wereld te maken.

Het netwerk moet bestuurd gaan worden vanuit een hoofdkantoor van beperkte omvang. Een voorlopige schatting gaat uit van ca. 65 medewerkers.

Inmiddels gaven op de top in het Finse Lahti de regeringsleiders en staatshoofden van de EU het groene licht. Na het akkoord van de Europese Raad en het Europese Parlement kan het bestuur in 1008 en hetnetwerk in 2010 gerealiseerd zijn.

Het budget zal voor de periode 2008-2013 2,4 miljard euro bedragen. Ook daarover zal nog verder besloten moeten worden.

Naar aanleidining van het vorenstaande heb ik in juni van het vorig jaar al vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant of dat een lobby actie op gang wilde brengen om het EIT naar Brabant en dan in het bijzonder naar de regio Eindhoven te halen.

In zijn antwoordt geeft het college van GS aan dat de universiteiten niet direct opteren voor de huisvesting van het EIT-hoofdkantoor op Nederlands grondgebied. Zij doen liever voluit mee aan de onderzoekprogramma's in het netwerk van het EIT. Bovendien twijfelt het college van GS aan de bereidheid van Den Haag om hieraan mee te werken. Den Haag zou zich liever in willen zetten om een meer prestigieus Europees Instituut naar Nederland te halen of bijvoorbeeld Europol verder uitbouwen.

Overigens geven GS wel aan dat als de besluivorming in Europa wat verder is gevorderd en hier de neuzen in dezelfde richting staan, zij bereid zijn om gezamenlijk een poging te ondernemen om het EIT naar Eindhoven te halen. Het Evoluon zou naar mijn mening een dergelijke lobby in Brussel en Straasburg stevig kunnen onderbouwen.

Het Evoluon biedt geschikte huisvesting aan de medewerkers maar is bovendien uitgerust met uitstekende vergader- en congresfaciliteiten die nodig zijn voor een dergelijke representatieve organisatie. Het zou ook helemaal passen in de Eindhovense Brainport gedachte en nog meer inhoud kunnen geven aan de samenwerking tussen de steden Eindhoven-Aken-Leuven. Met het Evoluon heeft Eindhoven een belangrijke troefkaart in handen om het EIT naar de regio te halen.

Waar wachten we op?

Jan van Beerendonk
Lid van Provinciale Staten voor het CDA

-------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van donderdag 1 februari 2007

------------------------------------------------------------------------

Terug naar de top van deze pagina.