Vrienden Evoluon

EFK positief


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonWim van der Leegte, voorzitter EFK:
Eindhovense Fabrikanten Kring schaart zich achter het idee van de Stichting Vrienden van het Evoluon
Eindhoven, vrijdag 3 september 2004

De Eindhovense Fakrikanten Kring (EFK) staat positief t.a.v. de voorstellen van de Stichting Vrienden van het Evoluon om het Evoluon te gaan positioneren als icoon voor de Hig Tech Kennisindustrie in de regio Zuidoost-Nederland. Dit deelde de heer Wim van der Leegte, voorzitter EFK, vrijdag 3 september j.l. mede aan de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Evoluon, de heer Jules Ruis.
Hij verzocht de Stichting in overleg met Philips en het bedrijfsleven met een concreet plan te komen voor het gebruik van de koepel voor productpresentaties en mogelijke andere activiteiten.
Hij verzocht na te gaan of er bij de overheid (met name provincie en rijk) bereidheid bestaat aan de nieuwe activiteit een financiele bijdrage te leveren.
Van der Leegte acht het van groot belang in een vroegtijdig stadium het bedrijfsleven te raadplegen omtrent de mogelijkheden om tot een kostendekkende exploitatie te komen.
De Stichting heeft toegezegd aan dat plan de komende maanden te zullen gaan werken.

 

Naar de top van deze pagina