Vrienden Evoluon

Herrijzend Evoluon


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonHerrijzend Evoluon
door Jules Ruis ingezonden brief aan het ED d.d. 29 mei 2004

De Stichting Vrienden van het Evoluon wil het Eindhovens Dagblad complimenteren met het schitterende artikel (afgelopen zaterdag in Weekuit) van de hand van Max Steenberghe over de evolutie van het Evoluon. Op zeer uitgesproken wijze wordt verteld over de geschiedenis van ‘de Schotel die in Strijp landde’. De prominente rol van de heer Frits Philips sr. , in het artikel volgens lokaal gebruik Mijnheer Frits genoemd, wordt helder belicht. Prachtige anekdotes leveren een kleurrijk pallet op van bijna veertig jaar Evoluon. Maar helaas: praatjes vullen geen gaatjes. De dwingende eis van een sluitende financiële exploitatie noopt de Raad van Bestuur van Philips, bij monde van de heer Gerard Kleisterlee, om naar alternatieve mogelijkheden voor het Evoluon te zoeken. We leven inmiddels klaarblijkelijk in een andere wereld dan de heer Frits Philips bij de oprichting van het Evoluon voor ogen stond.

De oproep van het Eindhovens Dagblad aan haar lezers om met reacties te komen klinkt mooi. Het is naar ons oordeel ook goed om het Evoluon levendig te houden bij het grote publiek. We hebben immers allen het gevoel dat het Evoluon van de totale gemeenschap is.
Helaas echter, de essentie voor het voorbestaan van het Evoluon ligt niet in handen van het publiek, dat wil wel, maar in zijn kern gaat het om de vraag of het bedrijfsleven bereid is opnieuw de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen van waaruit Frits Philips in 1966 het Evoluon tot stand wist te brengen. De oproep van het ED klinkt dus eigenlijk in de verkeerde richting, maar mag van ons, want in dit geval heiligt het doel de middelen. Ook de gemeente Eindhoven, bij monde van wethouder Mary-Ann Schreurs, mengt zich terecht in de discussie, hoewel misschien wat vroeg in het openbaar. Wij juichen de betrokkenheid van het gemeentebestuur nadrukkelijk toe. Een beetje druk op Philips om tot meer duurzame keuzes te komen is niet verkeerd.

In aansluiting op de oproep van het ED aan het grote publiek doet de Stichting Vrienden van het Evoluon langs deze weg een oproep aan Philips en in haar kielzog aan het gehele regionale bedrijfsleven. Neemt u met elkaar s.v.p. uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en houdt het Evoluon in de lucht. Houdt het Evoluon open als icoon van wetenschappelijke en technologische vooruitgang en vernieuwing, als symbool voor welvaart en welzijn van mensen. Ook vragen wij de kennisinstellingen in Eindhoven aan het herstel van de educatieve functie van het Evoluon een wezenlijke bijdrage leveren.

Volgend jaar wordt Mijnheer Frits honderd jaar. Het standbeeld van Frits Philips sr., dat de Fabrikantenkring wil oprichten, kan maar op één plaats worden neergezet: voor het Herrijzende Evoluon, op de plek waar in 1966 de schotel landde en als blijvend icoon voor de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant als Brainport van West-Europa.


Stichting Vrienden van het Evoluon,
Jules Ruis, bestuurder.

-------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden brief aan het Eindhovens Dagblad op zaterdag 29 mei 2004

--------------------------------------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina