Vrienden Evoluon

Icoon-lijn


Terug naar de index voor de Vrienden van het EvoluonVoortgang Horizon/Brainport Evoluon-project d.d. 22 maart 2006

Arie Kraaijeveld houdt vast aan 'Icoon-lijn'

Philips heeft enkele weken terug, dus eindelijk na twee jaar, de exploitatiecijfers van het Evoluon aan de commissie Kraaijenveld aangereikt. De heer Theo Schut, projectleider van de commissie, zit daar nu stevig aan te rekenen. Natuurlijk kost de exploitatie een behoorlijke duit, maar de opvatting van de Stichting blijft dat eerst een goede inhoudelijke invulling bedacht moet worden, met breed draagvlak in de regio, en dat daaraan gekoppeld de financien in beeld dienen te komen. We noemen dat simpelweg: sturen op inhoud en niet op kosten.

Tot onze geruststelling bevestigde Arie Kraaijeveld ons dat zijn strategische lijn en dus het doel van het Horizon/Brainport-project nog steeds de “Icoonlijn” is (het Evoluon behouden als icoon voor Technology, Innovatie en Industrie, zoals Philips zelf het verwoordt). Dat wil zeggen volgens Kraaijeveld: geen pretpark, geen casino's, geen huisvesting voor wie dan ook. Kraaijeveld wil voor een breed maatschappelijk doel (in een klein landje in een nog kleinere regio) de oorspronkelijke basisgedachte van Frits Philips vasthouden. Technologie is dus de slagader. "Verwondering is al hetgeen toch de technicus en natuurwetenschapper drijft", aldus Arie Kraaijeveld. Daarmee is onze Stichting het uiteraard van harte eens

Terecht ook vindt Kraaijeveld dat zonder cash-flow die ook het (achterstallig) onderhoud van het Evoluon kan dekken, geen plannen naar buiten moeten worden worden gebracht. De rapportage van Arie Kraaijeveld wordt in de loop van april a.s. verwacht.


Jules Ruis.
Voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon.

 

Naar de top van deze pagina