Vrienden Evoluon

Informateur


Terug naar Index Vrienden van het EvoluonVerzoek aan informatuer Wijffels

CDA wil hoofdkantoor EIT naar Eindhoven halen

EINDHOVEN - 12 januari 2007

Het Rijk moet met fiks wat geld over de brug komen voor de herstructurering van Strijp S. Met de rijksinvestering kunnen daar hoogwaardige stedelijke voorzieningen worden gerealiseerd.Alleen dan kan het vestigingsklimaat worden versterkt en kunnen internationale kenniswerkers worden aangetrokken, stelt de CDA-fractie in een lobby-brief aan informateur en partijgenoot Wijffels.

Een opmerkelijk verzoek, aangezien Strijp S een samenwerkingsverband is tussen gemeente en private partner Volker Wessels.

De vestiging van het hoofdkantoor van het nog op te richten European Institute of Technoloy (EIT) moet in Eindhoven komen, stelt de CDA-fractie verder. Gezien de positie van het economisch en technologisch programma Brainport moet de informateur er zijn uiterste best voor doen de komst van dit samenwerkingsverband van ’eersteklas Europese instituten’ naar Eindhoven in het regeerakkoord te regelen.

Het Rijk wordt ook gevraagd om negen miljoen euro te stoppen in de Internationale School in de leegstaande De Constant Rebecquekazerne. Dit pleidooi ligt ook al in de lobbybrief die Brabantstad eerder naar de informateur stuurde. Ditzelfde geldt voor de forse investeringen en ondersteuning die de CDA-fractie van het Rijk vraagt voor de bereikbaarheid van de regio.

De Eindhovense CDA-fractie hamert in haar brief op het belang van voortzetting van de proefprojecten voor regelvrije zones, waaraan Eindhoven meedoet. Ook wil het CDA dat de vorig jaar afgeschafte MEP-sibsidie (Milieukwaliteit Elektriciteits Productie) in ere worden hersteld. Alleen dan kunnen investeringen in een Bio Energie Centrale rendement opleveren, stelt het CDA.

Terug naar de top van deze pagina.