Vrienden Evoluon

Moeizame zaak


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonCOMMENTAAR redactie ED
Evoluon, moeizame zaak

Aan grote woorden ontbreekt het niet als het om de toekomst van het Evoluon gaat. Maar als het op daden aankomt, geeft niemand thuis. Philips, de rest van het regionale bedrijfsleven, de gemeente, onderwijsinstellingen, kennisinstituten; voor al die partijen ligt een rol weggelegd als het gaat om Eindhovens meest markante gebouw. Maar steeds duidelijker wordt dat niemand daar echt goed raad mee weet.

Eigenaar Philips zegt eigenlijk wel tevreden te zijn met het Evoluon als conferentiecentrum en wil dat wel zo houden. De commissie- Kraaijeveld adviseerde in januari een combinatie van nevenfuncties om het gebouw een bredere basis te geven als Evoluon Technology Experience. Als centrum van techniek zou het Evoluon weer een beperkte publieksfunctie moeten krijgen. Daarvoor zou vijftien miljoen euro op tafel moeten komen en Philips zou het achterstallig onderhoud voor zijn rekening moeten nemen.

De Stichting Brainport zou de plannen verder uitwerken en de gemeente en Philips deden de toezegging om voor de zomer duidelijkheid te verschaffen over de financiële haalbaarheid. Het belooft weinig goeds dat de zaak alweer op de lange baan is geschoven. Zoals het er nu voor staat, komt pas in het vierde kwartaal helderheid.

Tekenend voor de gang van zaken rond het Evoluon is het afblazen van de techniek-tentoonstelling die er deze zomer voor de jeugd zou worden gehouden. De financiering en de personele invulling zijn niet op tijd rond te krijgen, zo heeft extern onderzoek volgens de gemeente uitgewezen.

Het is het zoveelste bewijs van de moeizame gang van zaken rond het Evoluon. Dat is niet alleen een kwestie van geld en mankracht, maar veel meer van een gebrek aan enthousiasme en inventiviteit. Zo lang dat niet verandert, kunnen de meeste mensen alleen bewonderend kijken naar de buitenkant van het bouwwerk.


Powered by TECNAVIA Copyright (c)2007 Eindhovens Dagblad 22/03/2007

 

Naar de top van deze pagina