Vrienden Evoluon

Niet nodig


Terug naar de index van de Vrienden van het Evoluon„Eigen tentoonstelling zou bij opening al verouderd zijn“
Philips heeft Evoluon zelf eigenlijk niet nodig
Door HENK VAN WEERT

Eindhoven, donderdag 28 oktober 2004

Philips wil om zakelijke redenen geen eigen invulling geven aan het Evoluon, als dat weer open gaat voor het publiek. Een expositie van Philips-artikelen is niet zinvol, vindt Harry Hendriks, directeur van Philips Nederland.

„Dat heeft niets te maken met de vraag of je dat in Eindhoven zou moeten doen, of in Sao Paulo of in New York. Je moet dat nergens willen doen. We zijn al doende wijs geworden in dit opzicht. In onze technologie gaat alles zo verschrikkelijk snel dat het niet mogelijk is om een dergelijke expositie up to date te houden. Je zou er voortdurend aan moeten sleutelen. De levenscyclus is dus heel beperkt. Je kunt eigenlijk het beste op de hoogte blijven van wat Philips maakt door een goede winkel binnen te stappen“, zegt Hendriks.

Philips maakte dinsdag bekend dat het open staat voor een nieuwe openbare functie van het Evoluon. Daarmee kwam het concern tegemoet aan vragen uit de Eindhovense samenleving.

„Wij hebben gereageerd op de geluiden in dat openbaar debat, waarin heel veel uiteenlopende suggesties aan bod zijn gekomen. We willen ons niet op voorhand vastleggen op één van die gedachten. Met andere partijen willen we nagaan wat het best haalbaar is.“

Duidelijk is dat Philips niet de grote drager van het nieuwe concept zal zijn. „Een nieuwe invulling van het Evoluon vereist een grote betrokkenheid van de regio. Het kan niet zo zijn dat wij alleen de kar trekken en alleen voor de kosten opdraaien. Daar zijn ook andere partijen voor nodig. Ik vind dat Philips al heel zichtbaar is in de Eindhovense samenleving. Ik wijs op het foundership van de schouwburg, op onze bijdrage aan het Van Abbe Museum. Je kunt niet zeggen dat Philips met zijn rug naar Eindhoven staat,“ vindt Hendriks.

Philips vindt dat bij de vormgeving van het Evoluon-nieuwe-stijl niet naar het verleden moet worden gekeken, maar naar de openbare functie die het ooit voor het concern vervulde. „Wij zijn heel benieuwd naar wat er nu uitkomt, naar wie de nieuwe participanten zijn, naar de vorm waarin dit gestalte krijgt. Dit zal de komende tijd moeten blijken. We zullen dat op een zakelijke manier bekijken.

Voor de regio kan dit betekenis krijgen. Groot-Eindhoven wordt door de rest van het land gezien als de hot spot voor innovatie en technologie. We willen een region of excellece zijn. Het is een uitdaging om het Evoluon daarin een functie te geven. Die uitdaging moet op de toekomst gericht zijn, niet op het verleden.“

--------------------------------------------------------------------------------

Gelezen in het ED van donderdag 28 oktober 2004

-------------------------------------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina