Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 10


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 10 d.d. 20 april 2005


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de tiende nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat het belangrijke nieuws dat de heer Arie Kraaijeveld de trekker wordt van het Horizon Evoluon-project.

Conform zijn eerdere toezegging heeft Harry Hendriks van Philips Electronis Nederland in het licht van de 100e verjaardag van Frits Philips sr. op woensdag 20 april aan de Stichting Vrienden van het Evoluon laten weten dat de heer Arie Kraaijeveld de projectleider wordt van het Horizon Evoluon-project. De heer Kraaijeveld is de op 1 januari j.l. teruggetreden voorzitter van het FME. "De FME is bij uitstek de vereniging, die met gezag industriele belangen kan behartigen", aldus Harry Hendriks.
Naar verwachting van Harry Hendriks zal Horizon een dezer dagen nog wel met een persbericht komen.

Wij zijn als Stichting bijzonder verheugd dat Horizon erin is geslaagd om de heer Arie Kraaijeveld voor deze klus te strikken. Ik heb aan Harry Hendriks laten weten dat de Stichting alle mogelijke medewerking aan het project zal verlenen.

Van Conrector tot Metaalwerkgever

Kraaijevelds wortels liggen niet in de metaalindustrie. Nadat hij als chemicus was afgestudeerd aan de Vrije Universiteit, werkte hij eerst een aantal jaren als docent scheikunde. Op zijn 28e werd hij conrector aan het Christelijk Lyceum in Haarlem.

Arie Kraaijeveld (1943) werkte 25 jaar bij de organisatie van metaalwerkgevers. In 1979 begon hij als stafmedewerker onderwijs bij wat toen nog enkel de Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie (FME) was. Vier jaar later was hij opgeklommen tot algemeen secretaris, vier jaar daarna werd hij directeur economisch-technische zaken. Toen FME in 1996 fuseerde met de Contactgroep van Werkgevers in de Metaalnijverheid duurde het niet lang of hij werd algemeen directeur én voorzitter van de nieuwe koepel, die de belangen van 2.800 ondernemingen vertegenwoordigde.

Toen voorzitter Jacques Schraven van VNO-NCW eerder dit jaar zijn vertrek aankondigde, werd af en toe ook Kraaijevelds naam genoemd als mogelijke opvolger. Volgens Kraaijeveld zelf is daar nooit sprake van geweest. De vertrekkende FME-CWM-voorzitter houdt zich ithans bezig met een aantal kleinere functies. Zo is hij voorzitter van de raden van toezicht voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Deltaplan Bèta/Techniek.

Op de Algemene Ledenvergadering van het Netherlands Water Partnership die op 16 december jl. plaatsvond, is Arie Kraaijeveld benoemd als nieuwe voorzitter.

De heer Kraaijeveld is recent ook benoemd tot lid van de Raad van Advies van Oracle Nederland.

Nu hopelijk snelle start

Laten we hopen dat de heer Kraaijeveld nu snel aan de slag kan gaan. Wij wensen hem en het Horizon-team vanuit de Stichting alle succes toe.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon.

 

Naar de top van deze pagina