Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 12


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 12 d.d. 18 november 2005


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de twaalfde nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zoals in onze voorgaande nieuwsbrief beloofd hebben we de afgelopen zomer druk op de ketel gehouden om de eerdere toezegging vanuit Philips Electronics tot het starten van een Horizon Evoluon-project concreet ingevuld te krijgen.

Ter herinnering

Medio maart 2005 heeft Harry Hendriks van Philips Electronics aan de Vrienden van het Evoluon laten weten dat Arie Kraaijeveld zich bereid had verklaard om als projecteigenaar van het Horizon Evoluon-project te willen optreden. Gedurende het voorjaar bleef echter elke verdere reactie uit.

Gesprek met Projectleider

Mede onder druk vanuit onze stichting heeft dan eindelijke medio juli j.l. een gesprek plaatsgevonden tussen het Horizon programmamanagement en Arie Kraaijeveld. Harry Hendriks deed mij toen de toezegging dat Arie Kraaijeveld op korte termijn contact met de Stichting Vrienden van het Evoluon zou opnemen.

Medio augustus hebben we Harry Hendriks erop geatttendeerd dat de Stichting nog steeds wachtte op contact met de leiding van het Horizon Evoluon-project. Daarop heeft op 13 september 2005 een gesprek plaatsgevonden met de projectleider van het Horizon Evoluon-project. Op diens verzoek is de inhoud daarvan niet publiekelijk verspreid.

Gesprek met Arie Kraaijeveld

Na enige tijd van (soms wat stekelige) heen en weer communicatie heeft dan eindelijk op vrijdag 18 november 2005 een gesprek plaatsgevonden tussen Arie Kraaijeveld en ondergetekende in zijn rol als voorzitter van de Stichting Vrienden van het Evoluon. Dat gesprek is in een bijzonder aangename sfeer verlopen. Ik heb aan Arie Kraaijeveld de doelstelling van onze Stchting kunnen toelichten en hem de inhoudsopgave van onze internetpagina kunnen overhandigen. In onderlinge afstemming zijn vervolgens de volgende constateringen gedaan.

1. Met instemming van Philips Nederland is een Horizon Evoluon-project geformuleerd.

2. Doelstelling van dit project is na te gaan of het Evoluon als icoon voor Technologie, Innovatie en Industrie behouden kan blijven, alsmede een indicatie te geven van de financiele haalbaarheid van zo'n herpositionering, zowel in termen van kosten/opbrengsten als van de tot financiering bereid zijnde partners.

3. De heer Arie Kraaijeveld heeft de functie van projecteigenaar op zich genomen.

4. Er is door hem een stuurgroep geformeerd die als klankbord fungeert voor het toetsen van tussentijdse resultaten.

5. De projecteigenaar wordt ondersteund door een projectleider.

6. De heer Kraaijeveld werkt momenteel aan een stappenplan, dat naar verwachting medio december 2005 in de stuurgroep kan worden besproken.

7. De heer Kraaijeveld heeft toegezegd na te zullen gaan of voor het einde van dit jaar een persbericht kan uitgaan waarin nadere mededelingen over taakstelling en stappenplan van het Horizon Evoluon-project zullen worden gedaan.

8. De heer Kraaijeveld zal met de leden van zijn stuurgroep en zijn projectleider overleggen of hun namen bekend mogen worden gemaakt.

9. In het vervolg van het traject zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de projecteigenaar van het Horizon Evoluon-project en de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Evoluon.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Voorzitter Stichting
Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina