Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 15


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 15 d.d. 22 maart 2006

Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de vijftiende nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon.

Onze Stichting bereiken allerlei geluiden over de voortgang van de commissie Kraaijenveld, de Horizon/Brainport-commissie die de herpositionering van het Evoluon onderzoekt. Met name na de 'Fontys-verhalen' doen weer de gekste geruchten de ronde. Daarom onderstaand kort de feitelijke stand van zaken.

Vanuit Fontys is aan onze Stichting bevestigd dat inderdaad in die hoek belangstelling bestaat om aan de herpositionering van het Evoluon de volle medewerking te verlenen. Maar die toezegging hadden we al eerder. Ook vanuit het ROC en de TU/e hebben ons vorig jaar al toezeggingen bereikt om aan het herstel van de educatieve functie in het Evoluon de volle (immateriele) steun te verlenen.

Philips heeft enkele weken terug, dus eindelijk na twee jaar, de exploitatiecijfers van het Evoluon aan de commissie Kraaijenveld aangereikt. De heer Theo Schut, projectleider van de commissie, zit daar nu stevig aan te rekenen. Natuurlijk kost de exploitatie een behoorlijke duit, maar de opvatting van de Stichting blijft dat eerst een goede inhoudelijke invulling bedacht moet worden, met breed draagvlak in de regio, en dat daaraan gekoppeld de financien in beeld dienen te komen. We noemen dat simpelweg: sturen op inhoud en niet op kosten.

Tot onze geruststelling bevestigde Arie Kraaijeveld ons dat zijn strategische lijn en dus het doel van het Horizon/Brainport-project nog steeds de “Icoonlijn” is (het Evoluon behouden als icoon voor Technology, Innovatie en Industrie, zoals Philips zelf het verwoordt). Dat wil zeggen volgens Kraaijeveld: geen pretpark, geen casino's, geen huisvesting voor wie dan ook. Kraaijeveld wil voor een breed maatschappelijk doel (in een klein landje in een nog kleinere regio) de oorspronkelijke basisgedachte van Frits Philips vasthouden. Technologie is dus de slagader. "Verwondering is al hetgeen toch de technicus en natuurwetenschapper drijft", aldus Arie Kraaijeveld. Daarmee is onze Stichting het uiteraard van harte eens

Terecht ook vindt Kraaijeveld dat zonder cash-flow die ook het (achterstallig) onderhoud van het Evoluon kan dekken, geen plannen naar buiten moeten worden worden gebracht. De rapportage van Arie Kraaijeveld wordt in de loop van april a.s. verwacht.

Vanuit de Stichting Vrienden van het Evoluon zijn we momenteel druk bezig om vooral politieke instanties aandacht te vragen voor de vestiging van het European Institute of Technology (EIT) in het Evoluon. Het EIT (een voorstel van EU-voorzitter Barroso) is een soort Europese tegenhanger van het beroemde MIT in Boston USA. Doelstelling van het EIT is drieledig: Research, Education and Innovation. Dit komt dus erg overeen met wat onze Stichting met het Evoluon zou willen. De nieuwe alliantie van de drie Nederlandse Technische Universiteiten zou de drager kunnen zijn van dit nieuwe instituut. Maar we willen ook de Universiteiten in Wageningen, Nijmegen, Maastricht, Aken, Hasselt en Leuven vragen het initiatief te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Voorzitter Stichting
Vrienden van het Evoluon.

 

Naar de top van deze pagina