Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 17


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 17 d.d. 29 januari 2007

Beste Vriend van het Evoluon,

Vandaag (maandag 29 januari 2007) is het rapport van de commissie Kraaijenveld inzake het Evoluon openbaar gemaakt. Het bevat een aantal interessante aanbevelingen omtrent de inhoudelijke positionering van het Evoluon onder de noemer "Evoluon Technology Experience"; een proeve van een businessplan.
Zie voor het rapport: www.fractal.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Evoluon-Technology-Experience.pdf

Het rapport gaat vergezeld van een persbericht van Philips met als kop: "Bevestiging Evoluon als icoon van innovatie". Zie: www.fractal.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Persbericht-Philips-Evoluon.pdf

We hebben nu eindelijk een idee wat de nieuwe opzet in hoofdlijnen zou moeten kosten. Helaas ontbreekt het in het rapport nog aan inzicht in de economische haalbaarheid. Er is klaarblijkelijk geen onderzoek gedaan naar mogelijke sponsors van de plannen. Dat is te betreuren.

De inhoudelijke plannen komen in belangrijke mate overeen met wat wij als Stichting de afgelopen jaren naar voren hebben gebracht.

Zie hiervoor: www.fractal.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Experience-centre.htm

Wij denken dat de presentatie van dit businessplan een positieve stap is in de goede richting. Harry Hendriks van Philips heeft vanmorgen tijdens de persconferentie aangegeven dat hij graag voor nadere uitwerking een samenwerking met de Stichting Vrienden van het Evoluon wil aangaan. Ik heb hem laten weten dat wij daar instemmend op zullen reageren.

Kortom: na drie jaar hebben we als Stichting Vrienden van het Evoluon een belangrijk resultaat geboekt. We staan nu aan het begin van nieuwe kansen om het Evoluon te behouden als icoon voor Innovatie, Technoloy en Industrie. Het is mooi dat de Koninklijke Philips Electronics ons die mogelijkheid wil bieden.

Ik doe op u als Vriend van het Evoluon een beroep uw volle steun te verlenen aan het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak voor de aangekondigde koers. We zullen als Stichting onze medewerking verlenen om voor het economische draagvlak de nodige sponsors te vinden. Uiteraard hopen we dat de Stichting Brainport het project gaat steunen. Met name de deelname van de Triple Helix partners uit de regio (kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven) is van vitaal belang om het oude Evoluon nieuw leven in te blazen.

Het moet volgens Harry Hendriks mogelijk zijn om in de zomer van 2007 helderheid te hebben over de inhoudelijke en economische haalbaarheid van de thans gepresenteerde plannen. Als het een beetje meezit kan 'de schotel' in 2008 weer gaan vliegen in de geest zoals door Frits Philips sr. oorspronkelijk bedoeld.

We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.

---------------- afzender ----------------
Jules J.C.M. Ruis
Voorzitter Stichting
Vrienden van het Evoluon
Tel. 0499 47 10 55
E-mail: Jules.Ruis@fractal.org
Internet: www.fractal.org
--------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina