Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 19


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: VriendenEvoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 19 d.d. 13 juli 2008

Beste Vriend van het Evoluon,

Na ruim een half jaar radiostilte breng ik u op de hoogte van de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom het Evoluon.

In het najaar van 2007 heb ik u bericht over de opdracht die door de Stichting Brainport aan de heer Pier Holtrop was verleend. Het resultaat is eind 2007 uitgebracht. Helaas hebben wij als Stichting de aan ons beloofde resultaten nimmer mogen ontvangen. Slechts de indicatie van Harry Hendriks (Philips) heeft ons bereikt dat volgens het uitgebrachte rapport "de geschatte investeringen voor de herinrichting van het Evoluon geen 5 maar 25 miljoen euro zouden zijn". Dat is natuurlijk om afwijzing vragen.

Na het vertrek van burgemeester Sakkers hebben we als Stichting Vrienden van het Evoluon begin van dit jaar overleg gevoerd met wethouder Eric van Merrienboer van de gemeente Eindhoven, tevens tijdelijk bestuurslid van de Stichting Brainport. In dat gesprek hebben we een positieve houding bij het gemeentebestuur kunnen vaststellen om meer strategisch en in een ruimere context dan voorheen aandacht te besteden aan het Evoluon. We konden met vreugde vaststellen dat de doelstelling van de Vrienden van het Evoluon tot inrichting van het Evoluon als 'Brainport Experience Centre' een serieuze optie was, die door de ambtelijke beleidsvoorbereiding uitstekend was voorbereid.

Medio 2008 kunnen we constateren dat de toezegging van Eric van Merrienboer op een uitdagende wijze is uitgewerkt. Er ligt een visie op tafel hoe een toekomstig Evoluon gepositioneerd zou kunnen worden in zijn omgeving. Mij is recent vanuit het gemeentebestuur toegezegd dat op korte termijn een gezamenlijke projectopdracht vanuit het gemeentebestuur en Philips is te verwachten om de voorzet nader uit te werken. Daarbij zal de Stichting Vrienden van het Evoluon (en andere belanghebbende actoren) worden betrokken. Dit zal naar verwachting vanaf september a.s. gaan gebeuren.

Inhoudelijk blijven alle opties open die we als Stichting hebben voorgesteld. Het meest haalbaar lijkt een thematische programmering van het Evoluon op basis van Brainport-competenties; een koers die de afgelopen jaren door de Evoluon-directie met succes in gang is gezet.

We wachten weer verder af. Maar nu klaarblijkelijk Gerard Kleisterlee zelf het groene licht voor deze koers heeft gegeven, heb ik er alle vertrouwen in dat we met de nieuwe burgemeester Rob van Gijzel een weg zijn ingeslagen die tot daadwerkelijk behoud van het 'Evoluon als icoon van Industrie, Technologie en Innovatie' zal leiden.

We zijn inmiddels na de oprichting van onze Stichting in februari 2004 ruim vier jaar verder. Politiek bestuurlijke processen kunnen lang lopen; sommige ervan hebben gewoon hun tijd nodig. Maar het loont, naar we mogen hopen, de moeite om vol te houden.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.

---------------- afzender ----------------
Jules J.C.M. Ruis
Voorzitter Stichting
Vrienden van het Evoluon
Tel. 0499 47 10 55
E-mail: Jules.Ruis@fractal.org
Internet: www.fractal.org
--------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina