Vrienden Evoluon

Adviesraad


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonPERSBERICHT

Brainport-project Evoluon van start

Eindhoven, 22 december 2005

Recent is van start gegaan het Brainport-project Evoluon (voorheen Horizon).

Doel van dit project is een verkenning van de mogelijkheden, haalbaarheid van en wijze waarop het Evoluon ook in de toekomst een functie als een icoon voor technologie, innovatie en industrie kan vervullen.

De klankbordgroep voor dit project is als volgt samengesteld:

- Arie Kraaijeveld, projecteigenaar en voorzitter.
- Theo Schut, projectleider,
- Nienke Meijer,
- Jos van der Vegt,
- Pier Holtrop,
- Simon Rozendaal,
- Theo van der Raadt
- terwijl namens het Brainport projectbureau Elies Lemkes-Straver aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep deelneemt.

De planning van de klankbordgroep (met de werktitel Evoluon Technology Experience) is in het voorjaar van 2006 de eerste resultaten te presenteren.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie.

nadere info: Arie Kraaijeveld, tel. 0653362103 of Theo Schut, tel 0620004195

 

Naar de top van deze pagina