Vrienden Evoluon

Project Evoluon


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonAanpak project Evoluon

Voorstel aan Harry Hendriks d.d. 3 december 2004

1. Instellen van Stuurgroep bestaande uit:
- Harry Hendriks, voorzitter
- Wim van der Leegte (bedrijfsleven / Eindhovense Fabrikantenkring); geld en producten;
- Alexander Sakkers (overheid / gemeente Eindhoven); infrastructuur;
- Nieuwe rector TU/e (kennisinstellingen / TU/e); kennis;
- Secretaris; planning, verslaglegging en rapportage

2. Uitvoeren Vooronderzoek en formuleren Projectopdracht
De Stichting Vrienden van het Evoluon heeft een vooronderzoek verricht en een advies aan Philips uitgebracht. Op internet is alle relevante achtergrondinformatie te vinden.
Stuurgroep formuleert projectopdracht: onderzoek of er financieel draagvlak is te vinden bij het bedrijfsleven voor de realisatie van het advies van de Stichting Vrienden van het Evoluon.
Uitvoering:
- Philips voor inbreng van het kostenplaatje
- Stichting Vrienden van het Evoluon op basis van reeds verricht vooronderzoek

3. Instellen Projectgroep, bestaande uit:
- Professioneel projectleider
- Philips, Vastgoed en Evoluon, met name voor concretisering van de kostenkant
- Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (KvK, BZW, MKB, etc)
- Hoogleraar TU/e (historie en educatie)
- Gemeente Eindhoven (Stedelijke Planning)
- John Körmerling, architect en kunstenaar

4. Te raadplegen Platform
- Vrienden van het Evoluon
- Vertegenwoordigers bedrijfsleven (groot en klein)
- Fabrikantenkring, BZW, MKB Eindhoven, KvK
- Mikrocentrum
- Gemeentelijke instanties
- Kennisinstellingen

5. Uitbrengen Eindrapportage
- Inhoud van het Evoluon
- Businessplan (meerjarenplan)
- Exploitatie-overzicht
- Sponsorship

6. Oprichting van publiek-private Stichting tot Exploitatie van het Evoluon
- Bedrijfsleven
- Overheid
- Kennisinstellingen


Stichting Vrienden van het Evoluon,
Jules Ruis, voorzitter

 

Naar de top van deze pagina