Vrienden Evoluon

Sprookje


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonIngezonden brief van Jules Ruis in het ED

Het Sprookje van het Nieuwe Evoluon

Recent bezocht ik op het stadhuis in Eindhoven de tentoonstelling ‘De Uitvinders en hun Waanzinnige Karavaan.’ In samenwerking met enkele kennisinstellingen en het bedrijfsleven is er prachtig educatief materiaal ontwikkeld; techniek voor kinderen in een inspirerende omgeving. Ik sprak met kunstenaar en ontwerper Hugo Vrijdag. In opdracht van de Stichting Technific (techniek voor kinderen) heeft hij twee avonturen bedacht en uitgewerkt De toegevoegde waarde van de verhalen is dat ze de interesse en de fantasie van kinderen prikkelen. Ze worden meegesleurd in een technisch avontuur.

In de eerste fase van het project laat hij kinderen kennis maken met het project. Hij doet dat middels een verhaal waarin techniek een belangrijke rol speelt. Vervolgens vertelt hij een tweede verhaal dat nog niet klaar is. Midden in dat tweede verhaal vraagt hij de kinderen om mee te helpen om tot een oplossing te komen voor een technisch vraagstuk. Op deze manier nodigt hij de kinderen uit om deel te nemen aan het avontuur.

De twee verhalen vormen de basis voor een korte speelfilm. Hierin komen de acteurs en de rekwisieten bij elkaar. De film als levend bewijs dat een sprookje werkelijkheid kan worden. Anders gezegd: een sprookjesachtige werkelijkheid waarin techniek weer tot leven komt.

We kennen uit het verleden allen de regionale invulling van het eerste verhaal: de Schoonheid van het Oude Evoluon; geliefd bij de gehele samenleving. Thans speelt in de regio het tweede verhaal: het Sprookje van het Nieuwe Evoluon. Dit verhaal loopt al bijna twee jaar, maar roept nog steeds vele vragen op. Wat wel duidelijk is: Harry Hendriks, directeur Philips Nederland, en Alexander Sakkers, burgemeester van Eindhoven, zijn de hoofdacteurs in dit sprookje, als de magiër en de stadsprins. Maar wie levert aan hen de rekwisieten? En wie en wat zijn de andere actoren en factoren die in het ‘Sprookje van het Nieuwe Evoluon’ een rol spelen?

Conform de verhalen van de kinderen doen wij thans een beroep op alle betrokkenen om het tweede verhaal open te breken. Het ‘Sprookje van het Nieuwe Evoluon” verlangt inbreng vanuit de gehele samenleving. Het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid (Triple Helix) willen graag een bijdrage leveren.

Zoals de High Tech Campus Eindhoven op een fantastische wijze is opengegooid, zo zou ook de dans rondom Evoluon kunnen worden opengebroken. Wij zijn van mening dat het Sprookje van het Nieuwe Evoluon uit de sfeer gehaald moet worden van oncontroleerbare roddels over manipulerende bestuurders en bedenkelijke projectontwikkelaars. Er is meer duidelijkheid gewenst over taakstelling en samenstelling van het Horizon Evoluon-project. Met andere woorden: geef het Evoluon terug aan de STAD (Science, Technology, Art and Design). De mensen in de regio willen graag meedenken over de herpositionering van het Evoluon als icoon voor Technologie, Innovatie en Industrie. Laat het Evoluon bij zijn 40-jarig bestaan in september 2006 weer schitteren als Thuishaven en Brainport van de High Tech Kennisindustrie in Zuidoost-Nederland en Vlaanderen.

Laten we een voorbeeld nemen aan het verhaal van de kinderen, om aldus op weg te gaan naar een open en duurzame ontwikkeling van de samenleving waarin technologie voor mensen tot leven komt.

De tentoonstelling ‘De Uitvinders en hun Waanzinnige Karavaan’ is nog t/m 4 november a.s. te zien in het stadhuis te Eindhoven. Daarna lijkt het Nieuwe Evoluon de aangewezen plek om deze fantastische presentatie aan een breder publiek te tonen.

Eindhoven, 25 oktober 2005,
Jules Ruis,
voorzitter Stichting Vrienden van het Evoluon.

---------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van woensdag 26 oktober 2005
---------------------------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina