Vrienden Evoluon

Standpunt Philips


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonNawoord van Harry Hendriks in boek over het Evoluon (september 2006)

Philips voelt zich betrokken bij zowel de geschiedenis als de toekomst van het Evoluon

In de veertig jaar dat het Evoluon nu bestaat is het onlosmakelijk verbonden geweest met Philips. Allereerst in de vorm van een uniek bezoekerscentrum waar zo’n tien miljoen bezoekers zich hebben kunnen verbazen over de wondere wereld van de technologie. Hiermee verwierf het Evoluon de landelijke bekendheid die het nu nog steeds geniet.

Door steeds snellere technologische ontwikkelingen bleek het up to date houden van een tentoonstelling geen haalbare kaart. Bovendien werd door de opkomst van diverse nieuwe media de noodzaak van een permanente tentoonstelling naar de achtergrond gedrongen. Het gevolg was dat het Evoluon de bestemming kreeg die het thans heeft.

Op het moment dat het Evoluon zijn veertigjarig bestaan viert, staat de toekomst van dit markante gebouw nog niet vast. Philips heeft plannen ontwikkeld om het Evoluon een sterkere interne ondernemingsbestemming te geven. Maar met de opkomst van Brainport Eindhoven en de erkenning van Zuidoost-Nederland als belangrijke industriële regio, is de maatschappelijke roep om van het Evoluon een icoon van technologie, innovatie en industrie te maken, sterker geworden. Wij zijn blij met deze brede betrokkenheid en hebben hier dan ook graag gehoor aan gegeven door onze plannen opzij te leggen en het onderzoek naar alternatieve gebruiksmogelijkheden te stimuleren.

Om dit onderzoek in alle objectiviteit en transparantie te laten plaatsvinden, heeft een werkgroep onder de vlag van projectbureau Horizon de opdracht gekregen voorstellen uit te werken. Hiermee biedt Philips alle ruimte aan het in kaart brengen van mogelijke toekomstbestemmingen, zonder vast te houden aan eigen plannen en interne ondernemingsbelangen te laten prevaleren.

Mocht het Evoluon inderdaad een andere bestemming krijgen, dan dient deze naast een breed maatschappelijk draagvlak ook een breed economisch draagvlak te hebben. Alleen dan kan het Evoluon uitgroeien tot een icoon van technologie, innovatie en industrie.

Tot slot wil ik benadrukken dat Philips zich betrokken voelt bij zowel de geschiedenis als de toekomst van het Evoluon. We staan open voor nieuwe suggesties en zijn zeer wel bereid mee te denken over nieuwe oplossingen.

Harry Hendriks
CEO Philips Electronics Nederland

 

Naar de top van deze pagina