Vrienden Evoluon

Standpunt PvdA


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonBijdrage PvdA cBEZ 20 augustus 2007 inzake het Evoluon

Voor veel mensen, jong en oud, Eindhovenaar of niet, is het Evoluon dé icoon, het meest beeldbepalende gebouw voor Eindhoven. Je mag als gemeente blij zijn dat je zo’n gebouw binnen je grenzen hebt (al is het van een ander!) en dat moet je koesteren.
Al jaren wordt er gepraat en gerapporteerd over het gebruik en de invulling van dit gebouw.
De vraag is allang niet meer (als het al zo geweest is) óf het gebouw bewaard moet blijven, natuurlijk zou ik zeggen!
De uitdaging is om er een invulling aan te geven die economisch rendabel is. En die uitdaging ligt wat de fractie van de PvdA betreft, primair bij de eigenaar en bij andere partners uit het bedrijfsleven.

Stichting Brainport laat nu een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van variant C uit het rapport Kraaijeveld. Hierbij wordt meegenomen de vraag op welke wijze de overheid een actievere rol zou kunnen spelen (inhoudelijk en financieel).

Kern van mijn betoog:
De fractie van de PvdA wenst zich niet nu op voorhand vast te leggen op een eventuele verdere gemeentelijke betrokkenheid en bijdrage. Wij wijzen die ook niet nu op voorhand af.
Met de uitkomsten van genoemd onderzoek in de hand kunnen wij, tegen de achtergrond van het coalitie-akkoord, keuzes maken. Voor ons zal in ieder geval duidelijk moeten zijn:
1. welke bijdrage nodig is
2. waarvoor die bijdrage wordt gevraagd
3. welke effecten daarmee worden beoogd.


Gaby vd Biggelaar
fractievoorzitter PvdA

 

Naar de top van deze pagina