Vrienden Evoluon

Verzet


Terug naar de index van de Vrienden van het Evoluon 

Verzet tegen plan Fontys in Evoluon

Door JAN VAN GIJZEL
EINDHOVEN – 23 februari 2006

Vestiging van een deel van Fontys Hogescholen in het Evoluon is uit den boze. Dat vindt de projectgroep, die zich al enkel maanden bezighoudt met een studie naar de toekomstige functie van het markante gebouw.

De komst van Fontys past niet in de plannen van de projectgroep. Dat is de opvatting van projectleider Th. Schut. De projectgroep is ingesteld door Horizon, de instantie die de economische groei in deze regio wil bevorderen. Schut reageert daarmee op de publicatie dat Fontys studeert op de mogelijkheid om het Evoluon te gaan gebruiken.
„Onze projectgroep is bezig iets moois van het Evoluon te maken. Het moet een icoon voor technologie, innovatie en industrie blijven. Dan moet je er geen hoofdkantoor van een onderwijsinstelling in zetten”, aldus Schut. Volgens hem zou Philips er ook zo over denken. Hij stelt dat de raad van bestuur van Fontys heel goed weet waar de projectgroep mee bezig is. „Ik denk dat de meningen van die bestuursleden niet allemaal gelijk lopen. Ook heb ik het vermoeden dat het hier gaat om een idee van een mevrouw Schreurs, die nu toevallig wethouder is.”

De projectleider wijst er bovendien op dat binnen het Eindhovens college van B en W ook geen eensgezindheid bestaat. „Wethouder Schut heeft er in ieder geval heel andere gedachten over”, zegt hij over zijn naamgenoot. Schreurs verklaarde eind vorige week dat haar collega inderdaad een Fontysbestuurder had meegenomen naar andere panden in de stad. Zijn actie werd later afgedaan als ’een misverstand’. Projectleider Schut verwacht dat zijn groep binnen twee maanden de bevindingen kan presenteren. Hij zegt: „Er staan inmiddels veel ideeën op papier. Daarvan zijn we nu de kosten en opbrengsten aan het ramen, waarna we een businessplan kunnen opstellen. Zoiets moet je goed doen, wil je er adequaat mee naar buiten kunnen komen.”

Overigens is ook de stichting Vrienden van het Evoluon onprettig verrast door de berichtgeving over het mogelijke gebruik van het Evoluon door Fontys. Voorzitter Jules Ruis stelt dat de stichting ernaar blijft streven het Evoluon te behouden voor de high tech- kennisindustrie in deze regio. Zij beoogt tevens de educatieve functie in de nieuwe opzet tot haar recht te laten komen.

Wethouder M. A. Schreurs (D66, Ruimtelijke Ordening), doelwit van de reacties van Schut en Ruis, zegt dat hun uitingen geen recht doen aan de wensen van Fontys. Ze bestrijdt dat die instelling uitsluitend onderwijs naar de Noord-Brabantlaan wil brengen. „En dat weet Schut ook, want hij is bij een van de gesprekken met de raad van bestuur aanwezig geweest. In het Evoluon moeten kinderen ook bezig kunnen zijn met technologie. Het moet mensen inspireren tot innovatie. En de opleidingen moeten daardoor een feestje zijn om er aan de slag te gaan”, aldus Schreurs. Ze ontkent dat het haar idee is om er alleen Fontys te huisvesten. De hogeschool is volgens haar een stukje van de puzzel. Ze wijst op de brainportformule, waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. „Ik zou het pas echt zonde vinden als er straks alleen productpresentaties van bedrijven zouden komen. Dan krijg je niet meer dan een hoop reclamezuilen bij elkaar”, zo stelt Schreurs.

----------------------------------------------------------------------

Gelezen in het Eindhovens Dagblad van donderdag 23 februari 2006

------------------------------------------------------------------------

 

Naar de top van deze pagina