Vrienden Evoluon

Voorstel Hans Harlé


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonVoorstel van Hans Harlé voor mogelijke herbestemming van het Evoluon

als bijdrage aan de publieke discussie (27 september 2004)

Fascinatie door techniek

Wat moet het Evoluon vooral NIET worden?

Een showroom waarin regionale bedrijven hun modernste producten tonen en waar ze hun klanten kunnen ontvangen. Zinloos, dat doen bedrijven liever op hun eigen terrein, waar ze de omstandigheden zelf in de hand hebben. Bovendien moet zo’n showroom altijd up-to-date blijven en dat kost veel tijd en geld. Juist daarom is Philips er indertijd mee gestopt.

Een educatieve techniekspeelplaats, waarin kinderen zo constructief bezig kunnen zijn dat ze technische opleidingen gaan doen. Natuurlijk zou dat laatste een prima zaak zijn, maar daar lopen al allerlei projecten voor, al dan niet met diverse subsidies. Daarom voor een nieuw Evoluon een interessante subdoelstelling, maar te weinig onderscheidend om hoofddoel te zijn.

Wat is dan WEL een onderscheidende aanpak?

Iedereen is anno 2004 van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat omringd door de meest fantastische techniek. En... we vinden dat allemaal maar heel gewoon. Er wordt nauwelijks stil gestaan bij al het wonderlijke om ons heen, dat 10 of 20 of 30 jaar geleden nog totaal ondenkbaar was. Dat komt doordat we een steeds snellere technische ontwikkeling doormaken, zodat we eraan gewend zijn dat voortdurend allerlei noviteiten op ons afkomen. We zien daar het bijzondere niet meer van in, en vergeten dat er ook nog mensen achter zitten die het bedenken, ontwikkelen en produceren. Geen wonder dus dat de belangstelling voor technische studies verflauwd is; men is gewoon vergeten dat het hier gaat om baanbrekend mensenwerk. Werk van mensen die gefascineerd worden door techniek, en gepassioneerd nieuwe dingen ontdekken en realiseren. Een dergelijke fascinatie voeden en oproepen, dát zou het doel van een hernieuwd geopend Evoluon moeten zijn. Noem het een sociaal-technische invalshoek als u wilt.

Hoe bereik je dat doel?

Streef er niet naar alleen de modernste technologie te tonen. Fascinerende techniek is tijdloos, ook als die al lang geleden bedacht is. Het hoeft ook geen historisch museum te worden; een mix van gisteren, vandaag en morgen is het beste. Het gaat erom wat die techniek deed met mensen (of nog steeds doet). Laat zien hoe ons leven erdoor veranderde, hoe groots of nietig of afhankelijk we zijn, en vooral ook hoe het werkt! Hoe en waarom, en waarom is dat bijzonder?

Richt je op alle leeftijden, onderwerpen en niveaus van voorkennis. Dus niet speciaal op jongeren die we in technische beroepen willen krijgen, of op producten die we hier zelf maken. Ook niet speciaal op mensen met een hogere opleiding. Want wat voor de ene specialist gesneden koek is, is voor de andere een openbaring buiten zijn vakgebied als hij het een keer eenvoudig uitgelegd krijgt.

Overdrijf niet met interactie. Het gaat niet om het zelf bezig zijn met techniek, maar om er door gegrepen en meegevoerd te worden. Dus iets in beweging zetten of een resultaat beïnvloeden is uitstekend, maar een knutselhoekje om iets in elkaar te prutsen gaat te ver. Laat mensen die inspiratie liever mee naar huis nemen en dáár aan de slag gaan, dan heb je echt wat bereikt.

Neem het begrip techniek heel breed. Van autotechniek tot elektronica, om dicht bij huis te blijven. Maar ook van bouw tot productiesysteem, landbouw tot voeding, en fiets tot ruimtevaart. En niet te vergeten fysica, chemie, bouw, geologie, astronomie en gaat u maar door.

Wat levert het op?

Een op deze manier heropend Evoluon kan techniek, technisch onderwijs en technische beroepen aan een beter imago helpen, wat in het voordeel van het bedrijfsleven werkt. Stad en regio geven een schitterend, markant gebouw een brede publieke herbestemming en hebben er een fantastische toeristische attractie bij.

In de kosten maakt het verschil dat lang niet alles nagelnieuwe hightech hoeft te zijn. Maak er alstublieft geen prestigeobject van, maar alleen een vreselijk interessante omgeving om in te zijn.
Financieel zal het ongetwijfeld neerkomen op bijdragen van zo veel mogelijk betrokken partijen.

Tot slot

Wat doet een magnetronoven of een turbocompressor precies, hoe werkt het GSM-netwerk, het GPS-systeem, een navigatiesysteem? Waarom is het in de tropen warmer dan hier, waar dienen die keerkringen voor? Hoe groot is het heelal? Wat is die relativiteitstheorie van Einstein eigenlijk? Kinderlijke vragen zegt u? Ik denk dat u met ‘kinderlijk’ bedoelt: ongeremd nieuwsgierig om dingen te doorgronden. En als een hernieuwd Evoluon zo’n enthousiasme in mensen losmaakt, dan is er écht sprake van fascinatie door techniek. Precies zoals ik het bedoel!

Ing. Hans Harlé

 

Naar de top van deze pagina