Vrienden Evoluon

Voorstel van
TIM-6


Terug naar de index van de Vrienden van het Evoluon
Ontwikkeling Evoluon 2004-2009
“Regio sluit Evoluon in het hart” / Evoluon takes off

Inleiding
In de regio Eindhoven wordt momenteel op diverse fronten gesproken over de (her)ontwikkeling van het Evoluon gebied. De TIM6-groep van de Post-Graduate School van de TU/e levert enthousiast zijn bijdrage, sluit het Evoluon in het hart en wil zich inzetten voor de ontwikkeling van het Evoluon tot een innovatie-ontmoetingsplaats van internationale allure.

Economische doelen regio
- De toekomst van de maakindustrie in de regio is in het geding. De regio zet in op kennis en innovatie. Gelet op de historie en kwaliteiten van onze regio richten we ons op technologie.
- Een kenniseconomie vraagt kenniswerkers. De regio dient voldoende hoogwaardige technici en onderzoekers te kunnen aantrekken en opleiden.
- Motto van Eindhoven is “leading in technology”. Dit motto moet in de stad zichtbaar en voelbaar zijn. De stad moet tot technologische innovatie uitnodigen en creativiteit stimuleren.
- De afhankelijkheidsrelaties van ondernemingen nemen toe. Een steeds groter deel van het eindproduct wordt door anderen toegeleverd. Gebiedsgebonden samenwerking moet slagkracht vergroten, zeker bij ontwikkeling.

Positie Evoluon
- Evoluon is het icoon van de stad. Internationaal vermaard en bekend.
- Evoluon heeft voor de generatie boven de 40 een magische klank. Het Evoluon gaf een beeld van de evolutie van wetenschap en techniek en de invloed daarvan op de samenleving. Het was een attractie van formaat en heeft voor velen de interesse in techniek aangewakkerd.
- Momenteel wordt het gebouw Evoluon gebruikt als conferentiecentrum. Een adequaat gebruik, dat echter niet tot voordeel leidt voor stad en regio.
Om technologie in de stad zichtbaar te maken is een publiekstrekker noodzakelijk. En voor velen is duidelijk: dit moet het Evoluon zijn.

Evoluon nieuwe stijl
Het Evoluon wordt een innovatie-ontmoetingsplaats van internationale allure, open, laagdrempelig, waar 24 uur per dag iets te doen is, waar sferen samenkomen en energie ontstaat. In het Evoluon versterken 2 werelden elkaar. Het Evoluon combineert een grote (internationale) publiekstrekker met “business to business” faciliteiten, waarbij publieksstromen zowel gemengd als gescheiden kunnen worden.


In en bij het Evoluon is het volgende bij elkaar gebracht:

1.
a. een technologie-experience; waarbij techniek voelbaar, tastbaar, beleefbaar wordt, onder andere gebruik makend van 3D-simulaties en surround-projecties, zowel voor groepen (shows en rides), als individueel (computerconsoles)
b. expositie over historie der techniek, met aandacht voor zowel het ontstaan, de technische principes als voor de maatschappelijke aanwending.
c. een laboratorium waar met name de jeugd zelf aan de slag kan (denk aan elementen als bij de open dagen van de TU/e, variërend van zelf limonade maken tot het programmeren van robots)
d. techniek van de toekomst wisselend uitgestald
e. interactie met uitvinders (die op andere locaties actief zijn)
f. kortom een uitgaansomgeving (inclusief restaurant), waar liefde voor techniek wordt opgeroepen (en die als vanzelfsprekend jeugd enthousiasmeert voor technologische beroepen)

2.
actieve demoruimtes van de regionale hightech bedrijven worden hier bij elkaar gebracht, zodat er 1 regionale showcase van actuele technologie ontstaat. Hier ontvangen de bedrijven hun klanten, worden trainingen gehouden en producten eventueel aan wensen klant aangepast.
De bedrijven in deze demoruimtes voeden ook het publieksdomein. De demoruimtes zelf zijn voor het grote publiek zichtbaar, volgbaar, maar niet noodzakelijkerwijs (of op alle uren) fysiek toegankelijk.
b. industriële netwerken en “sociëteiten” kiezen hier hun domicilie, zodat een vanzelfsprekende ontmoetingsplaats ontstaat. Investeerders, ontwerpers, uitvinders, techneuten en consumenten weten elkaar hier te vinden.
c. Evoluon als innovatieve ontmoetingsplaats maakt het ook aantrekkelijk voor de vestiging van bepaalde dienstverleners en intermediaire bedrijven.
d. conferentie- en congresfaciliteiten
e. hotel

De stad
De stad Eindhoven moet het nieuwe Evoluon inbedden en omarmen. Dit geldt zowel voor infrastructuur als stedelijke omgeving.
- Evoluon moet via Strijp S vanuit centrum op aantrekkelijke wijze (ook lopend) bereikbaar zijn.
- De driehoek tussen de High Tech Campus en de TU/e-campus (als de keuken van innovatie) en Evoluon, met het stadshart in het centrum, moet niet alleen virtueel, maar ook fysiek verbonden zijn.
- De stad moet uitnodigen om er langer te verblijven. Dit vraagt om een aantrekkelijk grootstedelijk milieu, met variëteit aan uitgaansgelegenheden.
- Als Evoluon het technologisch publiekshart van de regio wordt; moet in de stad op een andere plaats (Strijp S wellicht) het Design- en Artcentrum van Eindhoven komen.
- Interactie tussen de verschillende delen van de stad moet (nieuw) leven worden ingeblazen. Ze moeten met elkaar verbonden zijn. Ook letterlijk door bijvoorbeeld de Phileas langs alle hotspots van de stad te leiden, inclusief het Van Abbe.

De TIM6-groep van de Post-Graduate School van de TU/e
December 2003

 

Naar de top van deze pagina