Vrienden Evoluon

Voorstel van

Tetteroo


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonVoorstel Kees Tetteroo, voorzitter College van Bestuur ROC Eindhoven:

Laat Evoluon herrijzen

om vakmanschap in de regio te behouden

23 juni 2004

“Wij steunen ieder initiatief om Eindhoven op de kaart te zetten als een regio die voorop loopt in technologie en innovatie. Het spreekt dus vanzelf dat we ook een rol willen spelen bij de poging het Evoluon zijn oorspronkelijke functie en betekenis terug te geven. Dat gebouw staat toch symbool voor een combinatie van technologische innovatie en succesvol ondernemerschap. Attractieve en interactieve tentoonstellingen in het Evoluon kunnen – gekoppeld aan educatieve activiteiten – zeker bijdragen aan het opnieuw ontwikkelen van belangstelling voor techniek en technologie bij kinderen en jongeren. En die belangstelling is van levensbelang om technisch vakmanschap voor de regio te behouden. Waar het gaat om die educatieve activiteiten kunnen wij zeker een bijdrage leveren als partner in een keten van betrokkenen. Onze primaire taak is natuurlijk het verzorgen van goed onderwijs.”

“Ik denk dat de poging het Evoluon nieuw leven in te blazen alleen kans van slagen heeft als overheid, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineenslaan. Als we te lang naar elkaar blijven kijken en de ander het initiatief proberen op te dringen, dan is de kans op realisering al heel gauw verkeken. ROC Eindhoven wil graag deelnemen in een driepartijenoverleg op bestuurlijk niveau waarin de mogelijkheden worden afgetast. De initiatiefnemers van ‘Vrienden van het Evoluon’ zouden in dat overleg als vierde partij en aanjager een belangrijke rol kunnen spelen.”

“Ieder moet zich overigens wel realiseren dat herontwikkeling van het Evoluon en het realiseren van een blijvende openbare functie voor dit gebouw een uiterst kostbare zaak zal zijn. Ik denk dan niet alleen aan de investeringen, maar ook aan de blijvende exploitatielasten. Het zou echter goed zijn eens een poging te wagen ook de opbrengsten voor de regio (zeker op lange termijn) in beeld te krijgen. Een herrijzend Evoluon kan zowel aan de technologische ontwikkeling als aan de ontwikkeling van de toeristische sector een belangrijke impuls geven.”

 

Naar de top van deze pagina