Vrienden Evoluon

Voorstel van

Van Dam


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonVoorstel van Peter van Dam namens de TU/e:

Evoluon ontwikkelen tot eigentijds educatief en toeristisch waardevol science&technologycentre

22 juni 2004

De TU/e is er een groot voorstander van dat er in Eindhoven een zowel educatief als toeristisch waardevol science&technology centre wordt gerealiseerd. Enkele jaren terug heeft de TU/e de ontwikkelaar van sciencentre New Metropolis (nu Nemo) in Amsterdam een mogelijke opzet voor zo'n Eindhovens centrum laten maken. Het ging hier om een door de TU/e bekostigd ontwikkelingsproject. De conclusie was dat zo'n centrum (werktitel 'New Evoluon'!) niet commercieel is te exploiteren en dat er dus jaarlijks forse bedragen (> 10 miljoen euro) aan overheidssubsidie en sponsorgelden op tafel zouden moeten komen om het in de lucht te houden en dat structureel. Een rondje langs overheden en bedrijfsleven maakte duidelijk dat dat er in ieder geval toen niet inzat. Het idee is toen in de bureaulade beland.

Als er initiatieven worden ontplooid om het Evoluon weer te ontwikkelen tot een eigentijds educatief en toeristisch waardevol science & technologycentre, dan zal de TU/e daaraan graag haar ( immateriele ) steun verlenen. Er zit veel expertise binnen de TU/e die bij het ontwikkelen van exhibits en educatieve programma's benut zou kunnen worden.

De TU/e zou in zo'n centrum ook zelf bepaalde activiteiten in de sfeer van wetenschapsvoorlichting en studentenwerving kunnen organiseren. Binnen de TU/e-gemeenschap is er bij een groot aantal medewerkers sterke betrokkenheid terzake te verwachten. Vooral de educatieve waarde van een science&technologycentre is voor de TU/e van groot belang.

Het centrum zou een experimenteerplek met nieuwe didactische principes kunnen zijn om de interesse van jongeren voor wetenschap en technologie te prikkelen en te voeden en hen spelenderwijs kennis te laten vergaren. Daarmee zou het centrum een inpiratiebron kunnen worden voor het aantrekkelijker maken van het onderwijs in de exacte vakken en technologie. Het zou een bijdrage kunnen leveren aan de zo noodzakelijke vergroting van de deelname van studenten aan het technisch-wetenschappelijk onderwijs. Dit zou uitstekend passen in het huidige beleid van de overheid (Deltaplan voor Beta en Technologie) en bij het beleid van het bedrijfsleven (JetNet-programma).

De rijksoverheid steekt miljoenen euro's per jaar in musea in de randstad, waarom dan niet jaarlijks tenminste tien miljoen euro in een science&technologycentre van internationale allure in brainport en technologiehotspot Eindhoven? Dat zou ook een geweldige impuls geven aan de internationale aantrekkelijkheid van deze voor de Nederlandse economie zo belangrijke brainport. Het Evoluon zou voor zo'n centrum een geweldig gebouw zijn.

 

Naar de top van deze pagina