Vrienden Evoluon

Voorstel van
Jan de Vries


Terug naar de index van de Vrienden van het Evoluon
Eindhoven, leading in technology

Het Evoluon:
Symbool van technologiestad
Eindhoven

Eindhoven, 9 april 2003

Vraag een willekeurige Nederlander van middelbare leeftijd naar een markant herkenningspunt in Eindhoven, dan wordt in negen van de tien gevallen het Evoluon genoemd. Het futuristische
gebouw uit de zestiger jaren, dat het nationale symbool werd van de 'triomf der techniek' van
Philips, maar ook het allesoverheersende symbool van Eindhoven als techniekstad. Andere herkenningspunten, zoals het Van Abbemuseum, de Heuvelgalerie, Cocagne of het PSV-stadion hebben wel enige bekendheid in het land en zelfs daarbuiten, maar geen van deze gebouwen heeft ooit de uitstraling en herkenning van het Evoluon gehad.

Na de gloriedagen van het Evoluon als avant garde techniekmuseum en als succesvolle publieks-trekker, besloot Philips op zeker moment om met die activiteit te stoppen. Spijtig, omdat daarmee de publieksmagneet voor Eindhoven kwam te vervallen. Omdat Philips het gebouw nog gebruikte voor conferenties en presentaties van nieuwe producten, bleef de symboolfunctie althans voor een klein publiek intact. Inmiddels wordt het gebouw gebruikt voor 'dertien-in-een-dozijn' feesten en partijen waarvan we nog niet hebben vernomen dat die enige bijdrage leveren tot de culturele ontwikkeling van deze stad. Feesten zoals die ook in Aalsmeer in een voormalige veilinghal worden gehouden, hebben niet perse de ambiance van een historisch gebouw als het Evoluon nodig. Maar kennelijk is dat op dit moment de enige manier om het gebouw te exploiteren.

Eindhoven, leading in technology
Deze tekst is na langdurige discussie gekozen als de slogan voor Eindhoven. Weliswaar kan deze keuze uitstekend onderbouwd worden, maar of dit aansluit bij de bestaande beeldvorming over Eindhoven is zeer de vraag. Om de beeldvorming in Nederland (en het buitenland) in de gewenste richting om te buigen is nogal wat nodig. En uitgerekend nu zijn er weinig factoren die een duwtje in de rug geven. De huidige economische malaise lijkt ook de technologische kracht van deze stad wat aan te tasten, terwijl ook de ontwikkelingen in het onderwijs niet echt positief te noemen zijn. Het aantal studenten in de technische vakken loopt terug, ten gunste van de sociale wetenschappen. Daar moeten we het in Eindhoven niet van hebben. En als dieptepunt in deze ontwikkelingen is het Evoluon een soort partycentrum geworden, in plaats van het stoere en toekomstgerichte symbool van een kansrijke technologiestad. Daar moet verandering in gebracht worden, omdat een organisatie of gemeenschap die haar symboliek verwaarloost, zichzelf uitholt. Zonder sterk symbool is 'intern' weinig weerklank te vinden voor de eigen filosofie en men zal die vervolgens ook niet uitdragen. In die zin is een overtuigend symbool voor Eindhoven buitengewoon belangrijk. En dat symbool mag in onze optiek alleen het Evoluon zijn.

Technologie te kijk
Wij menen, dat de symboolfunctie van het Evoluon alleen hersteld kan worden als er een gemakkelijk toegankelijk en interessant publieksevenement plaats vindt, dat uitdrukkelijk verband houdt met de technologie in en om Eindhoven. Terwijl de bestaande activiteiten in het Evoluon gewoon door kunnen gaan, zou er op de ringen in de koepel een permanente expositie ingericht moeten worden van bedrijven en instellingen in Eindhoven en omstreken, die excelleren in techniek. Naast Philips, Daf en ASML ook presentaties van vele kleinere bedrijven die op technologiegebied iets te tonen hebben. Interessant voor mensen uit het hele land die wel eens willen zien wat die technologie van Eindhoven nu precies inhoudt. Een ideale gelegenheid voor de bedrijven om zich inhoudelijk te profileren en een bijdrage te leveren aan hun corporate image. Bovendien een goede kans om in contact te komen met potentiële klanten en werknemers, zoals bezoekende studenten.

We hebben dit idee telefonisch met diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven besproken en vastgesteld dat er een breed draagvlak voor een dergelijk initiatief zou zijn. Met name het feit dat de Gemeente Eindhoven het initiatief zou nemen om de slogan 'leading in technology' daadwerkelijk te onderstrepen, werd positief ontvangen. De keuze voor deze locatie werd gezien als een succesfactor.

Opzet van het plan
Wij hebben diverse mogelijkheden de revue laten passeren en geven op grond van praktische overwegingen de voorkeur aan het volgende plan in hoofdlijnen.

Geselecteerde bedrijven in de regio worden uitgenodigd om tegen betaling deel te nemen aan deze permanente expositie en zich te presenteren d.m.v. een onbemande stand of display. Het formaat daarvan of de omvang hangt samen met de te presenteren technologie. Voorwaarde voor toelating tot deze exclusieve expositie is dat het bedrijf of de instelling een technologisch hoogwaardig product, systeem of procédé toont en een geloofwaardige bijdrage levert tot de slogan 'leading in technology.' Deze presentaties worden op de drie ringen in de koepel opgesteld, waardoor de activiteiten op de begane grond gewoon door kunnen gaan. Omdat de presentaties in principe onbemand en interactief zijn, kunnen bezoekers bij een centrale informatiebalie aanvullende informatie en documentatie verkrijgen.

De doelgroepen zijn divers en zullen zorgvuldig in kaart gebracht moeten worden.
We onderkennen de volgende internationale doelgroepen: vertegenwoordigers van bedrijven die op zoek zijn naar innovatie of specifieke technologieën, studenten, onderwijsinstellingen, overheden, in techniek geïnteresseerde particulieren. Gezien de omvang van de activiteiten denken we aan een bescheiden promotiecampagne, aanvankelijk gericht op branches en bedrijven die voor de deelnemers van de expositie van commercieel belang zijn. Zodra dat traject succesvol verloopt, komen de andere doelgroepen in beeld, met name de studenten en onderwijsinstellingen. Met relatief bescheiden middelen zijn deze doelgroepen te benaderen en te interesseren. Om de expositie op deze drie doelgroepen te richten is een hoog inhoudelijk niveau noodzakelijk, maar ook zinvol.

Mocht de publieke belangstelling spontaan groeien, dan komt er een volgende optie in zicht: het uitbouwen tot een publiekstrekker voor Eindhoven. Dat is echter een stap die pas overwogen kan worden als de eerste expositie een succesvolle activiteit wordt, die Eindhoven bij belangrijke doelgroeppersonen opnieuw op de kaart zet.

Essentieel is dat het College van B&W achter dit plan gaat staan en een op te richten stichting ondersteunt. Alvorens de stichting kan worden opgericht, zal er een nader verkennend onderzoek onder de belangrijkste kandidaten moeten worden uitgevoerd, waarvoor we echter minimaal een aanbeveling van de wethouder nodig hebben. Initiatieven die niet door het college worden ondersteund, zullen immers niet voldoende serieus genomen worden.


Jan de Vries
Art Team de Vries
Eindhoven

 

Naar de top van deze pagina