Vrienden Evoluon

Voorwoord Frits Philips jr.


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonVoorwoord van Frits Philips jr. in Boek over het Evoluon (september 2006)

Evoluon als ontmoetingsplek voor reflectie

Wereldwijd zijn er veel gebouwen waarvan je kunt zeggen dat een stad, regio, land of bevolkingsgroep er een sterke binding mee heeft. Het Evoluon in Eindhoven is zo’n gebouw. Het staat symbool voor een tijdperk, waarin Philips en de regio Eindhoven op talrijke gebieden met elkaar waren verstrengeld. Maar óók wijst het naar een spannende toekomst, waarin technologische ontwikkelingen een steeds grotere rol voor zich zouden opeisen. Het Evoluon is ook daarom zo bijzonder, omdat het bij zovelen speciale gevoelens oproept. Nostalgie, emotie, verbazing, sympathie, bewondering.... altijd positief en altijd met het idee van ‘dit moeten we behouden!’.

Het Evoluon is tot stand gekomen dankzij de visie en doortastendheid van mijn vader, dr. ir. Frits Philips. Hij wilde er zijn waardering mee uitspreken voor alle medewerkers die Philips tot een toonaangevend wereldconcern hadden gemaakt. Maar ook voorzag hij al in een vroeg stadium de spin-off die het Evoluon zou opleveren, naast de tastbare winst in termen van promotie en kostenbesparing. Zijn bedoeling was om het negativisme ten opzichte van ondernemingen en technologie, dat met name bij de jeugd in de jaren ’60 overheerste, te helpen ombuigen naar een positieve houding. Hij wilde laten zien en inzien dat bedrijven die wetenschap en de daaruit voortvloeiende technologieën vertalen naar producten, dienstbaar moeten zijn aan de mensheid respectievelijk de consument.

Mijn vader was ervan overtuigd dat je als ondernemer de plicht hebt een langetermijnvisie te ontwikkelen. Vanuit die overtuiging publiceerde hij in de jaren ’60 het beleidsstuk ‘Basic considerations for industrial policy', waarin hij betoogt dat een ondernemer medeverantwoordelijk is voor het welzijn van alle bij zijn bedrijf betrokken partijen. Deze visie, die we tegenwoordig ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ zouden noemen, heeft hij tastbaar uitgedragen door het Evoluon te bouwen, met daarbij de hoop en de verwachting dat anderen dit voorbeeld zouden volgen. In dit licht moeten we dan ook - veel later - zijn uitspraak zien als hij reageert op de snelheid waarmee nieuwe wendingen binnen het Philipsconcern elkaar in de laatste decennia van de 20e eeuw opvolgen: ‘Het niet werken vanuit een langetermijnvisie kon ík me als ondernemer niet veroorloven!’.

Het idee was er, en de gekozen vormgeving paste er perfect bij. Een schotel, klaar om elk moment te kunnen opstijgen, maar tegelijkertijd stevig ‘geaard'. Marshall McLuhan’s credo ‘The medium is the message’ bleek ‘op het lijf geschreven’ van dit aansprekende gebouw. Als je ziet dat het Evoluon - toch niet bepaald een pretpark - jarenlang één van de toeristische topattracties in Nederland was, dan heb je het mijns inziens heel goed gedaan. Miljoenen, voor een groot deel jonge mensen, konden interactief en daardoor inzichtelijk kennismaken met voor hen soms abstracte onderwerpen, waarvan ze zich voorheen nauwelijks een voorstelling konden maken. Hulde, zeker ook aan het team van architecten, ontwerpers en bouwers, die dit icoon van technologische evolutie in een zo korte periode tot stand brachten.

Nu, 40 jaar na de opening van het Evoluon, is er een discussie gaande over de toekomstige bestemming van dit gebouw. Des te meer toont dit aan, dat het Evoluon voor velen een bijzondere betekenis heeft die men graag levend wil houden. Het was mijn vaders wens, dat het Evoluon als icoon van de toekomst voor het grote publiek aansprekend en toegankelijk zou blijven. Daar sluit ik mij graag bij aan. Het zou prachtig zijn als het Evoluon een breed opgezette ontmoetingsplek zou worden waar mensen hun kennis, ervaringen, bevlogenheid en inspiratie kunnen delen en uitwisselen op een wijze die op meerdere fronten loont, maatschappelijk én bedrijfseconomisch. Een dergelijke ontmoetingsplek zou tegelijk de juiste context kunnen bieden voor time-outs en reflectie op de zich alsmaar versnellende ontwikkelingen op maatschappelijk, technologisch en economisch gebied.

Eenieder die het Evoluon een warm hart toedraagt en bij het besluitvormingsproces is betrokken wens ik de nodige creativiteit en moed toe, om vanuit dezelfde visie die mijn vader destijds tot uitdrukking heeft gebracht het Evoluon een inspirerende bestemming te geven.

Frits Philips jr.
Vriend van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina