Vrienden Evoluon

Functies 'Evoluon Brainport'


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonFuncties ‘Evoluon Brainport’
Icoon voor Science, Technology, Art and Design (STAD-formule)
concept d.d. 5 oktober 2006

Filosoferend over een Toekomstig Evoluon komen onderstaande functies in samenhang in beeld. De voorzet is bedoeld ter stimulering van de open en transparante gedachtevorming om het Evoluon te behouden als icoon voor Technologie, Innovatie en Industrie, zoals bepleit door de algemeen directeur van Philips Electronics Nederland, de heer Harrie Hendriks, in zijn nawoord in het Boek “Evoluon, 40 jaar boegbeeld van een ambitieuze regio” (schrijver Steef Hendriks, uitg. Adr. Heinen, september 2006).

Dit rapport moet gelezen worden in samenhang met twee eerdere adviezen van de Stichting Vrienden van het Evoluon aan Philips Electronics Nederland, te weten:
- Advies ‘Evoluon Brainport’ d.d. 30 juni 2004
- Advies ‘Evoluon als Brainport Experience Centre’ versie d.d. 3 oktober 2006

Hoofdfuncties

1. World Class Conference Centre, inclusief de organisatie van Beurzen en het verzorgen van Bedrijfspresentaties (auditorium en koepel). Het betreft hier zowel nationale als met name ook internationale bijeenkomsten met als hoofdthema’s Technologie, Innovatie, Industrie, Mens en Vakmanschap. Dit is een voortzetting c.q. versterking van de huidige hoofdactiviteit van het Evoluon.

2. Thuishaven van de High Tech Kennisindustrie, tevens ontmoetingsplaats voor toeleveranciers en basis voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) (zalencomplex en kantoren). Een aantal belangrijke organisaties huizen in het Evoluon, hebben daar een dependance of komen periodiek in het Evoluon bijeen. Te denken valt aan grote bedrijven als hoofdsponsors van ‘Evoluon Brainport’ (Philips, ASML, DAF, VDL-groep, DSM, AKZO, etc), maar ook intermediaire organisaties zoals de Kamer van Koophandel, Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW), de Eindhovens Fabrikantenkring (EFK), MKB-Nederland, Syntens, BOM, Liof, REDE, etc. Het High Tech Platform van het Mikrocentrum, met bijna 500 deelnemende bedrijven, heeft hier zijn coördinatiepunt. Vanzelfsprekend zijn ook het Brainport office en het TIM-netwerk thuis in ‘Evoluon Brainport’

3. Brainport Experience Centre (koepel).

  • Aanzwengelen en onderhouden van het Maatschappelijk debat (bovenste ring) (politiek en overheid). Tevens presentatie van historie en cultuur van de regio Benelux Middengebied (het gebied beneden de grote rivieren en boven de taalgrens). In het bijzonder aandacht voor de Quality of Life (vestigingsklimaat) van de Brainport-regio. De belangrijkste steden uit de regio worden hier belicht: Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda, Antwerpen, Brussel, (eventueel Brugge en Gent), Leuven, Hasselt, Maastricht, Venlo, Nijmegen en Wageningen.
  • Educatie en inzicht in de STAD-formule: Wetenschap, Technologie, Kunst en Ontwerp (middelste ring) (kennisinstellingen). Een eventuele vestiging van het European Institute of Technology (EIT) wordt aan deze ring gelieerd. Ook alle regionale onderzoeksinstituten worden hier gerepresenteerd, van High Tech Campus. Medische Campus Best, TU/e-campus tot instituten in Maastricht, Hasselt, Aken en Leuven (zoals het IMEC).
  • Presentatie Brainport High Tech Producten (onderste ring en begane grond) (bedrijfsleven). Houden van product- en bedrijfspresentaties. De deelnemende bedrijven staan garant dat i.o.m. de kennisinstellingen educatief les- en presentatie-materiaal up-to-date wordt gehouden en (semi-)permanent in het Evoluon aanwezig is. Voor meer gedetailleerde informatie wordt naar productpresentaties elders in de regio verwezen.

4. Interactieve Techniektentoonstelling voor kinderen (thans de kelder; eventueel in nieuw gebouw, zoals gesuggereerd door de directie van het Evoluon in het Eindhovens Dagblad van 3 oktober 2006). De tentoonstelling bevat veel ‘toeters en bellen’, sterk denkend aan het ‘oude’ Evoluon. Het is een ‘Doe-centrum’ om kinderen te interesseren voor techniek en dus met als doelstelling het behoud van vakmanschap in brede zin en op alle niveaus.


Bijkomende bespiegelingen

5. ‘Brainport Communicatie en Informatie Bureau’, een virtuele inkijk in de Triple Helix. Hier vindt de bezoeker op moderne wijze een uitgebreid overzicht van alle relevante regionale organisaties, bedrijven en producten. De bezoeker kan hier zowel informatie verzamelen als ook inschrijven (individueel of in groepsverband) voor het daadwerkelijke bezoeken van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven in de regio.

6. Organisatie en begeleiding TechnoCulturele Brainport Reis door het Benelux Middengebied (o.a. met nieuwe mini-busjes en moderne ‘vliegende schotels’). Zogenaamde ‘Brainport Agents’ begeleiden de bezoekers van het Evoluon zowel virtueel als daadwerkelijk door de Brainport regio. Niet alleen kennisinstellingen, overheden en bedrijven uit de Triple Helix kunnen worden bezocht, maar ook het ‘begeleid’ bezoeken van culturele instellingen, zoals musea, schouwburgen en muziekcentra behoort tot de mogelijkheden. Het ‘Evoluon Brainport’ functioneert als ingang en uitgang voor deze reizen.

7. Hotel-functie voor met name internationale bezoekers/delegaties aan de Brainport regio. Naar het zich laat aanzien dient het Evoluon-complex op termijn ook te beschikken over een overnachtings-capaciteit van naar schatting enkele honderden kamers. Hier ligt een belangrijke relatie met Eindhoven Airport c.q. met een snelle (trein)verbinding naar Amsterdam, Brussel en Dusseldorf. Ook het wegennet rondom Eindhoven en het Evoluon dient toegankelijk te blijven. De vrije parkeerruimte op het Evoluon-terrein is een welkome gastvrijheid voor de autorijdende bezoekers.

8. Confereren in het groen. Conferentieoord Kasteel Groenendael te Hilvarenbeek behoort thans tot de domeinen van het Evoluon. De vraag rijst of koppeling van deze ‘conferentie-localiteit in het groen’ aan bovenstaand concept wenselijk en realiseerbaar is. Mogelijk dat alle conferentie-capaciteit in het gehele Brainport gebied samenhangend in beeld dient te worden gebracht.

 

Eindhoven, 5 oktober 2006
Jules Ruis, voorzitter
Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina