Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 1


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 1 d.d. 27 februari 2004

 

Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de eerste Nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon en bedoeld om wat nader kennis te maken.

Voor een overzicht van de aangemelde vrienden en andere informatie over de Stichting kunt u naar:
www.fractal.org\Vrienden-van-het-Evoluon\Register.htm

Graag willen wij u informeren over het positieve overleg dat het bestuur van de stichting, verte-genwoordigd door Jan Iding en ondergetekende, op vrijdag 20 februari j.l. heeft gevoerd met de directeur van het Evoluon Hans den Dekker en zijn salesmanager Roland Koster. Na enige verkenning wederzijds hebben we kunnen constateren dat de doelstellingen van onze Stichting en de plannen van de directie redelijk sporen. We hebben derhalve een gemeenschappelijk belang. Hoewel het niet de kerncompetentie is van Philips Electronics om de evenementen- en congresfunctie in de markt te zetten, wordt alles in het werk gesteld om binnen de huidige situatie de exploitatie van het gebouw zo optimaal mogelijk in te vullen.

Wij hebben afgesproken dat de Stichting zal onderzoeken of er bij het regionale bedrijfsleven belangstelling bestaat om in de koepel van het Evoluon een semi-permanente presentatie van regionale high tech producten te realiseren. We zitten daarmee op een business-to-business benadering. Het is de bedoeling om deze producten door de exposerende bedrijven te laten voorzien van educatief materiaal over de achterliggende wetenschap en techniek. De expositie is op gezette tijden voor groepen van belangstellenden te bezichtigen.

Als stichtingsbestuur willen we graag opereren in goed overleg met het Evoluon. Wij blijven echter autonoom in onze opstelling. We hechten ook aan goed overleg met alle andere betrokken partijen. Daartoe behoort de gemeente Eindhoven, het Samenwerkingsorgaan Regio Eindhoven (SRE) en de kennisinstellingen. De belangrijkste rol voor ons als stichting is het onderzoeken of het regionale bedrijfsleven bereid is aan het nieuwe concept daadwerkelijk zijn medewerking te verlenen. We willen ons de komende maanden op dit onderzoek gaan concentreren. Dit gaan we doen in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel, de Eindhovense Fabrikantenkring, de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) en MKB Eindhoven.

Zodra we meer nieuws hebben over onze aanpak, zullen we het u weer melden.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis, bestuurder.

 

Naar de top van deze pagina