Vrienden Evoluon

Nieuwsbrieven


Terug naar de index van de Vrienden van het EvoluonNieuwsbrieven voor de Vrienden van het Evoluon

1. Nieuwsbrief 1 d.d. 27 februari 2004
Overleg met directie Evoluon in goede sfeer verlopen.

2. Nieuwsbrief 2 d.d. 5 maart 2004
Verslag van het overleg met de gemeente Eindhoven.

3. Nieuwsbrief 3 d.d. 19 mei 2004
Philips neemt regiefunctie Evoluon weer in eigen hand.

4. Nieuwsbrief 4 d.d. 24 juni 2004
Philips wil enkele maanden rust om zich over herpositionering van het Evoluon te beraden.

5. Nieuwsbrief 5 d.d. 2 juli 2004
Philips blijft eigenaar van het Evoluon.

6. Nieuwsbrief 6 d.d. 27 oktober 2004
Philips doet voorstellen voor toekomstige positionering van het Evoluon.

7. Nieuwsbrief 7 d.d. 3 december 2004
Verslag gesprek Stichting met Philips.

8. Nieuwsbrief 8 d.d. 10 februari 2005
Toezegging Philips Electronis voor mededeling.

9. Nieuwsbrief 9 d.d. 19 februari 2005
Stuurgroep besluit tot Evoluon als Horizon-project.

10. Nieuwsbrief 10 d.d. 20 april 2005
Arie Kraaijeveld programma-eigenaar Horizon Evoluon-project.

11. Nieuwsbrief 11 d.d. 27 juni 2005
Beloofde invulling Horizon Evoluon-project blijft uit.

12. Nieuwsbrief 12 d.d. 18 november 2005
Projecteigenaar Arie Kraaijeveld geeft eerste inzicht in aanpak Horizon Evoluon-project

13. Nieuwsbrief 13 d.d. 10 januari 2006
Persbericht over samenstelling van het Brainport Evoluon-project

14. Nieuwsbrief 14 d.d. 23 februari 2006
Publiciteit over plannen van Fontys en het Evoluon

15. Nieuwsbrief 15 d.d. 22 maart 2006
Commissie Kraaijenveld houdt vast aan "Icoonlijn"
Vestiging van het European Institute of Technology (EIT) in Evoluon

16. Nieuwsbrief 16 d.d. 1 augustus 2006
Harry Hendriks: "Philips speelt geen spelletjes inzake de herpositionering van het Evoluon."
In september 2006 verschijnt Boek: "Evoluon, 40 jaar Boegbeeld van een Ambitieuze Regio".

17. Nieuwsbrief 17 d.d. 29 januari 2007
Commissie Kraaijenveld komt met eindrapport "Evoluon Technology Experience"

18. Nieuwsbrief 18 d.d. 10 oktober 2007
Vervolgopdracht van Stichting Brainport voor Pier Holtrop "Evoluon Experience Center"

19. Nieuwsbrief 19 d.d. 13 juli 2008
Gezamenlijke opdracht van Philips en gemeente Eindhoven naar mogelijkheden voor Brainport Park "Evoluon"

20. Nieuwsbrief 20 d.d. 8 februari 2009
Nieuwe internetsite voor Vrienden van het Evoluon: www.vrienden-evoluon.org ;
Stichting bestaat 5 jaar.

21. Nieuwsbrief 21 d.d. 11 maart 2009
Voorstel om Evoluon te verheffen tot Thuisbasis voor met ontslag bedreigde kenniswerkers

22. Nieuwsbrief 22 d.d. 20 juli 2009
Besluit B&W Eindhoven: Haalbaarheidsstudie Gebiedsontwikkeling Evoluon en omgeving

23. Nieuwsbrief 23 d.d. 24 oktober 2009
Constructief overleg over met alle betrokken partijen over Haalbaarheidsstudie Gebiedsontwikkeling Evoluon en omgeving

24. Nieuwsbrief 24 d.d. 3 maart 2010
Voortgangsbericht over Haalbaarheidsstudie Gebiedsontwikkeling Evoluon en omgeving

25. Nieuwsbrief 25 d.d. 19 oktober 2010
Advies in Haalbaarheidsstudie: Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum

26. Nieuwsbrief 26 d.d. 19 november 2010
Nader onderzoek en bijeenkomst Triple Helix inzkae Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum

27. Nieuwsbrief 27 d.d. 28 januari 2011
Philips neemt zelf het voortouw bij onderzoek van Business Case voor de positionering van het Evoluon als Brainport Ontmoetings Centrum

28. Nieuwsbrief 28 d.d. 17 februari 2011
Rapport Brainport 2020: Het Evoluon wordt een techniek- en educatiecentrum met internationale allure

29. Nieuwsbrief 29 d.d. 26 oktober 2011
Resultaat Business Case: Het Evoluon wordt weer Icoon voor Technologie en Innovatie en op gezette tijden ook Science Center

30. Nieuwsbrief 30 d.d. 18 juni 2012
Tentoonstelling Brain Experience: van 7 juli t/m 19 augustus 2012 in het Evoluon

31. Nieuwsbrief 31 versie d.d. 5 oktober 2012
Philips Heritage Team werkt aan uitwerking van de Evoluon Beleidsplannen 2011

32. Nieuwsbrief 32 d.d. 18 januari 2013
Voorstel projectgroep TIM-15: Evoluon van Icoon naar Huiskamer van de Slimste Regio

33. Nieuwsbrief 33 d.d. 11 maart 2013
Bericht van Jules Ruis: Stichting Vrienden van het Evoluon per 11 maart 2013 opgeheven

34. Nieuwsbrief 001 d.d. 22 februari 2018
Bericht van Jules Ruis: Stichting Vrienden van het Evoluon op 27 februari 2018 opnieuw opgericht

35. Nieuwsbrief 002 d.d. 9 maart 2018
Bericht van Jules Ruis: Stichting Vrienden van het Evoluon vop in actie; procedure en inhoud

36. Nieuwsbrief 003 d.d. 17 maart 2018
Brainport Enveloppe met 17 miljoen voor Evoluon 2.0

37. Nieuwsbrief 004 d.d. 30 april 2018
Het uur van de waarheid nadert

38. Nieuwsbrief 005 d.d. 13 augustus 2018
Brief van stichting aan drie resterende kandidaat-kopers

39. Nieuwsbrief 006 d.d. 28 september 2018
Interview Jules Ruis inzake plannen laatste drie kandidaat-kopers

40. Nieuwsbrief 007 d.d. 20 december 2018
Bericht van Philips: groep Hurks / Foolen & Reijs wordt koper Evoluon

Naar de top van deze pagina