Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 3


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 3 d.d. 19 mei 2004


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de derde Nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom het Evoluon.

Regiefunctie bij Philips Electronics

Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen maanden met een aantal belanghebbende partijen en personen overleg gevoerd. Wij hebben u in eerdere nieuwsbrieven hierover geïnformeerd. In aansluiting op deze berichten laat het zich thans aanzien dat Philips Electronics de regiefunctie ten aanzien van het nadenken over de toekomstige positie van het Evoluon weer in eigen hand heeft genomen. Daarmee is voor ons als stichting helderheid geschapen met wie wij aan tafel moeten zitten om het Evoluon als icoon van wetenschappelijke en technologische vooruitgang en innovatie voor de regio Eindhoven te behouden.

Onderzoek Herrijzend Evoluon

De stichting kan nu dus inhoudelijk aan de slag. Het bestuur heeft besloten te laten onderzoeken of het Evoluon een zinvolle functie kan gaan vervullen in het promoten van de regio Zuidoost-Brabant (en mogelijk zelfs van Zuid-Nederland en Vlaanderen). Meer concreet zal worden nagegaan of er regionaal draagvlak is te vinden voor het idee om de koepel van het Evoluon in te richten als expositieruimte voor regionale high tech producten. Dit zou kunnen geschieden in de vorm van een semi-permanente tentoonstelling. De producten worden door ontwerpers en makers voorzien van educatief achtergrondmateriaal. Het geheel wordt toegankelijk voor nationale en internationale delegaties die interesse tonen in de kracht en samenhang van de regio. De productpresentaties en de educatieve achtergrondinformatie worden op aanvraag ook toegankelijk voor belangstellende publieksgroepen, waaronder in ieder geval scholieren en studenten. De nieuwe situatie zou binnen enkele jaren operationeel moeten zijn.

Regionale bedrijfsleven als motor

Het onderzoek zal zich primair richten op het regionale bedrijfsleven. Overleg zal plaatsvinden met de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW), MKB Eindhoven, de Kamer van Koophandel, de Eindhovense Fabrikantenkring, een aantal individuele grotere en kleinere bedrijven, en voorts kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Naast de vraag naar inhoudelijke steun voor de representatieve en educatieve functie zal met name ook de mate van bereidheid tot financiële bijdragen in de exploitatiekosten worden onderzocht.

Ondersteuning door TIM-netwerk en UniPartners

Aan het TIM-netwerk Oost-Brabant zal worden gevraagd de activiteit van de stichting inhoudelijk te ondersteunen. Het studentenadviesbureau UniPartners Eindhoven heeft toegezegd een marktverkenning te willen uitvoeren. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht.

Er heeft zich reeds een vijftal bedrijven/organisaties aangemeld, dat interesse heeft om te willen fungeren als motor van het Herrijzend Evoluon.

Andere belangstellende bedrijven en organisaties kunnen contact opnemen met het bestuur van de stichting Vrienden van het Evoluon via e-mail: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org


Overige nieuwsberichten

Eerder meldden wij u reeds dat Frits Philips sr. zich heeft aangemeld als Vriend van het Evoluon. Wij zijn uiteraard zeer verheugd om de 'founding father' van het Evoluon thans tot onze vriendenkring te mogen rekenen. Ook Frits Philips jr. wil zijn invloed aanwenden om de doelstelling van de stichting te realiseren.

In aansluiting op de plannen van het Bestuur hebben twee vrienden van het Evoluon (Jan de Vries en Lau Kanen) ons een voorstel aangereikt. Deze zijn te vinden op de webpagina van de Vrienden: www.fractal.org/Vrienden-van-het-Evoluon/Index-VvhE.htm

Andere suggesties van Vrienden zijn van harte welkom. Wij zullen de voorstellen plaatsen op internet, zodat zij door een brede groep van belangstellenden zijn te raadplegen.


Wij wensen u een mooie zomer toe.


Met vriendelijke groet,
Jules Ruis, bestuurder.

 

Naar de top van deze pagina