Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 6


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 6 d.d. 27 oktober 2004


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de zesde Nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat een zeer positief artikel in het Eindhovens Dagblad van woensdag 27 oktober. Zodra de Stichting over de brief van Philips aan Burgemeester Sakkers beschikt, zullen wij u hierover informeren.

----------------------artikel Eindhovens Dagblad------------------------

Functie voor bedrijfsleven regio
Evoluon open voor publiek
Woensdag 27 oktober 2004 - EINDHOVEN –

Het Evoluon gaat weer open voor het publiek. Het markante gebouw van Philips wordt een centrum voor technologie, innovatie en industrie. Het regionale bedrijfsleven kan in het Evoluon een expositie daarover inrichten. Philips zal daaraan zelf niet deelnemen. Het concern wil wel historische Philipsproducten exposeren.

Directeur Harry Hendriks van Philips Nederland heeft in een brief aan burgemeester A. Sakkers van Eindhoven een opening geboden in de discussie over het toekomstig gebruik van het Evoluon. Philips bleef de afgelopen maanden buiten de gedachtenwisseling over het markante gebouw. Het bedrijf gebruikt het gebouw al jaren slechts voor congressen en interne bijeenkomsten.

De roep om een meer openbare functie van het Evoluon heeft bij Philips geleid tot een heroverweging van die functie. Het concern blijft wel eigenaar en blijft het Evoluon voor congressen gebruiken.

Daarnaast gaat de deur, tegen een vergoeding, open voor het regionale bedrijfsleven. Hendriks wil van het Evoluon ’een icoon voor technologie, innovatie en industrie’ maken. Philips wil samenwerken met een nieuwe of bestaande organisatie die regionale technologiebedrijven in het Evoluon voor het voetlicht brengt. De gemeente is uitgenodigd om daarover van gedachten te wisselen met Philips.

Loco-burgemeester M. Mittendorff is ’uitermate gelukkig’ met de door Philips geboden duidelijkheid. Met de nieuwe rol van het Evoluon kan Eindhoven zijn ambitie als technologiestad ’extra vormgeven’, vindt Mittendorff.

De innovatie-expositie zal, wat Philips betreft, ondersteund worden door een tentoonstelling van historische producten van Philips. Vrijwilligers hebben de afgelopen jaren een grote collectie bijeengebracht, die in een gebouw aan de Looijenbeemd wordt tentoongesteld.

Voor gedachten over een verhuizing van dit Philips Museum naar het Evoluon is het nog veel te vroeg, zegt bestuurslid H. van Bruggen van de stichting die de collectie beheert. „Er moet nog heel veel gepraat worden, maar dat dan doen we natuurlijk heel graag.“ Het museum is dit jaar voor de huidige locatie een vijfjarig huurcontract aangegaan.

Voorzitter J. Ruis van de Stichting Vrienden van het Evoluon spreekt van een ’geweldig succes en het meest haalbare voor de regio’. Zijn stichting opperde het idee voor de innovatie-expositie van het regionale bedrijfsleven. Ruis wil nu bekijken hoe die kan worden gefinancierd. Philips heeft zich nog niet bij de gemeente gemeld voor een bijdrage. „Als dat verzoek komt, zullen we het serieus bekijken“, formuleert loco-burgemeester Mittendorff.

------------------------------------ einde artikel ----------------------------------


We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina