Vrienden Evoluon

Nieuwsbrief 5


Terug naar de index Nieuwsbrieven voor de Vrienden van het EvoluonStichting “Vrienden van het Evoluon”

Nadere informatie: Vrienden-van-het-Evoluon@fractal.org Tel. 0499 47 10 55

Nieuwsbrief nummer 5 d.d. 2 juli 2004


Geachte Vriend van het Evoluon,

Dit is de vijfde Nieuwsbrief bestemd voor de Vrienden van het Evoluon. Zij bevat de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom het Evoluon.

De afgelopen maanden is veel informatie op ons afgekomen. Een aantal van u heeft ons zijn voorstellen toegestuurd. Wij zijn ook zelf actief op zoek gegaan naar relevante meningen.
Alle informatie is verzameld op: verzamelde informatie over het Evoluon

Op basis van alle verzamelde informatie, met de opvattingen van het Evoluon als belangrijke invloed, heeft de Stichting ongevraagd een voorlopig advies uitgebracht aan Philips Electronics Nederland (de heer Harry Hendriks, met kopie aan Gerard Kleisterlee, president Koninklijke Philips Electronics, en Hans de Dekker, directeur van het Evoluon). Dit advies, onder de noemer 'Evoluon Brainport' , is op internet te vinden onder: Advies 'Evoluon Brainport'

Naar aanleiding van alle aandacht van buiten Philips heeft Philips enkele weken terug een standpunt inzake het Evoluon ingenomen. Het nieuws is 'low profile' naar buiten gebracht en heeft zelfs de krant niet gehaald. Wij als Stichting juichen dat bericht van harte toe. Er staat immers dat Philips heeft besloten om het Evoluon als Congres- en evenementenlokatie de komende jaren te handhaven. Een eerste succes voor onze stichting.

Het standpunt is op internet te vinden op de vernieuwde site van het Evoluon: www.evoluon.com (algemeen) en meer specifiek: Nieuws Evoluon

Wij zullen de komende maanden in overleg treden met de directie van het Evoluon om in een gemeenschappelijk overleg te bezien of we de door de Stichting beoogde invulling van het Evoluon verder kunnen realiseren.

We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Jules Ruis.
Bestuurder Stichting
Vrienden van het Evoluon

 

Naar de top van deze pagina